po vo
10 april 2019

Participatiescan

Om jongeren in een kwetsbare positie naar werk te begeleiden is de Participatiescan ontwikkeld. Hiermee kunnen leidinggevenden of beleidsmakers samen met netwerkpartners een gezamenlijke aanpak inzetten om deze jongeren naar werk te begeleiden. De scan helpt om de regionale aanpak te verbeteren aan de hand van vijftien bewezen succesfactoren.

Inmiddels wordt al met het instrument gewerkt. Eén van de opdrachtgevers voor de ontwikkeling van de ‘participatiescan’ is de VO-raad. Voor meer informatie zie: https://participatiescan.com/


Nieuws 17 april 2019

Netwerkbijeenkomst (financieel) management, verantwoording en kwaliteitszorg

Op 28 november 2019 organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) in Utrecht de landelijke netwerkbijeenkomst, waarin u op de hoogte […]

Meer lezen »

Nieuws 17 april 2019

Ontwikkelgroep schoolondersteuningsprofiel (SOP)

U kunt zich nu aanmelden voor de ontwikkelgroep schoolondersteuningsprofiel (SOP). Via het SOP kunnen scholen en lerarenteams aangeven hoe zij […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video