po vo
12 april 2018

Participatiescan: samenwerking voor betere arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren

Minder zelfredzame jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar die hun opleiding volg(d)en in met name het Voortgezet Speciaal Onderwijs, het Praktijkonderwijs of MBO Entree Onderwijs, lopen een verhoogd risico op werkloosheid. Tegelijkertijd kunnen zij vaak niet terugvallen op regelingen als de Wajong of beschutte arbeid. Gemeenten, scholen en andere netwerkpartners die de arbeidsmarktpositie van deze jongeren willen versterken, kunnen daarbij nu gebruikmaken van de geheel vernieuwde Participatiescan.

De Participatiescan biedt kennis, praktijkvoorbeelden, cijfers, tips & trics om deze minder zelfredzame jongeren succesvol te begeleiden naar de arbeidsmarkt. De Participatiescan is bestemd voor alle organisaties die de arbeidsmarktpositie van kwetsbare jongeren samen willen versterken, zoals gemeenten, scholen, werkgevers(vertegenwoordigers), RMC’s en jeugdzorginstellingen. Met behulp van deze webbased samenwerkingstool kunnen ze snel en efficiënt hun regionale aanpak en samenwerking onder de loep nemen en een verbeteragenda opstellen. Ook ondersteunt de Participatiescan werkgevers bij het nakomen van de Banenafspraak. De eerste ervaringen van de circa 20 regio’s die al met de Participatiescan hebben gewerkt, zijn zeer veelbelovend. De jongeren kunnen het vaak niet op eigen kracht. Ze verdienen goede ondersteuning, met kennis over wat werkt als basis.

Initiatiefnemers
Met onder andere subsidie van het ministerie van SZW is de Participatiescan uitgebreid met nieuwe kennis over effectieve interventies, instructiefilmpjes, praktijkvoorbeelden en CBS-statistieken voor sturingsinformatie. De Participatiescan is een initiatief van Divosa, VNG, UWV, Ingrado, Lecso, MBO Raad, VO-raad, Sectorraad Praktijkonderwijs, S-BB, MEE NL en VOBC, met ondersteuning van Ecorys en het Nederlands Jeugdinstituut.

Bekijk de Participatiescan.


Nieuws 20 juni 2018

Veelgestelde vragen over de jeugdsector

Recent heeft het NJi een handreiking gepubliceerd voor nieuwe raadsleden en wethouders waarin veelgestelde vragen over de jeugdsector worden beantwoord. […]

Meer lezen »

Nieuws 19 juni 2018

Ondersteuning nodig bij integratie so-sbo-bao?

Mede naar aanleiding van de Landelijke Praktijkdag integratie so-sbo-bao op 28 april jl. is de ‘Ontwikkelgroep gespecialiseerd basisonderwijs’ uitgebreid met […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video