po vo
23 augustus 2017

Overplaatsen naar BZV wel binnen beleidsvrijheid school

Op 21 oktober 2016 heeft de voorzieningenrechter bepaald dat een schoolbestuur dat handelingsverlegen was jegens een leerling, deze leerling niet tijdelijk mocht overplaatsen naar een bovenschoolse zorgvoorziening (BZV). Reden hiervoor was kortheidshalve dat de voorzieningenrechter van oordeel was dat deze overplaatsing de aard van een verwijderingsprocedure had.

Dit vonnis, dat nogal opzien baarde, is op 18 juli 2017 vernietigd door het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch. Het hof komt tot de conclusie dat de betreffende school al haar ten dienste staande middelen en mogelijkheden om tot een oplossing te komen voor de onderwijssituatie van de leerling had benut, echter zonder succes. Het terugplaatsen van de leerling op de school was naar de mening van het hof geen reële optie. Het hof concludeert dan ook dat aan de school een zekere mate van beleidsvrijheid toekomt bij haar taak om veiligheid, rust en orde op school te bewaken en daarmee terecht de leerling tijdelijk had mogen overplaatsen naar de BZV.

Bron: het Onderwijskantoor


Nieuws 20 juni 2018

Veelgestelde vragen over de jeugdsector

Recent heeft het NJi een handreiking gepubliceerd voor nieuwe raadsleden en wethouders waarin veelgestelde vragen over de jeugdsector worden beantwoord. […]

Meer lezen »

Nieuws 19 juni 2018

Ondersteuning nodig bij integratie so-sbo-bao?

Mede naar aanleiding van de Landelijke Praktijkdag integratie so-sbo-bao op 28 april jl. is de ‘Ontwikkelgroep gespecialiseerd basisonderwijs’ uitgebreid met […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video