po vo
23 september 2020

Oproep: verhalen en ervaringen passend onderwijs gezocht

“In het kader van de evaluatie passend onderwijs ben ik op zoek naar verhalen uit de praktijk”, vertelt Olwyn van Oeffelen. Zij is zelf ouder van een kind in het passend onderwijs. “Ik hoop dat ouders, professionals en kinderen hun verhaal willen delen en op deze manier willen bijdragen aan een mooie verzamelbundel met verhalen uit de praktijk!” Van Oeffelen wil passend onderwijs zo een ‘gezicht geven’. 

De zoon van Olwyn van Oeffelen was vier jaar toen de Wet Passend Onderwijs werd ingevoerd en inmiddels zit hij in groep 6 van het reguliere onderwijs. Om verhalen uit de praktijk in kaart te brengen, zoekt zij ervaringen van mensen met passend onderwijs uit de praktijk: verhalen van leerlingen, ouders, leraren, schoolbestuurders en andere personen en organisaties die bij passend onderwijs betrokken zijn. Een selectie van deze verhalen wordt gebundeld en aangeboden aan de minister van Onderwijs om extra aandacht te vragen voor dit belangrijke thema.

“Als manager in de kinderopvang en door de ervaringen met mijn zoon die extra ondersteuning op een reguliere school nodig heeft, ben ik een stuk wijzer geworden met betrekking tot de impact van de Wet Passend Onderwijs en de samenwerking die hierbij nodig is tussen school, ouders en andere partijen. Als gevolg van deze wet hebben wij als ouders te maken met het schoolbestuur, leerkrachten, interne begeleiders, experts van betrokken instanties, arrangementen en financiële belangen. Je wilt het beste voor je kind, maar ook de leerkracht zo goed mogelijk ondersteunen en de samenwerking optimaliseren.”

De Wet Passend Onderwijs is inmiddels ruim vijf jaar van kracht. Het ministerie van OCW heeft onderzoek gedaan naar het effect van passend onderwijs op leerlingen, de rol van samenwerkingsverbanden, en de verbinding van onderwijs en jeugdhulp. Een samenvatting vindt u in bijgevoegde  link.

Heeft uw kind de juiste zorg ontvangen? Hoe verloopt de samenwerking met school en andere instanties? Bent u als leerkracht in staat om professioneel en op een goede manier les te geven? Wat heeft de invoering passend onderwijs en daarmee de zorgplicht betekend voor uw school? Wat zijn de gevolgen voor de leerlingen? Ben je als kind op de juiste school terechtgekomen? Was de oplossing een succes of toch niet? Waar worstelt uw kind of u als ouder mee in het kader van de Wet Passend Onderwijs? Wat voor ondersteuning heb je tijdens de coronatijd ontvangen toen je thuis was?

U kunt uw verhaal of dat van uw kind voor 1 november 2020 (anoniem) insturen naar info@wiepast.nl. Er wordt altijd eerst contact opgenomen, voordat uw verhaal wordt gepubliceerd. Heeft u vragen dan kunt u Olwyn van Oeffelen ook zelf een bericht sturen via info@wiepast.nl of een bericht sturen via Linkedin: https://www.linkedin.com/in/olwyn-van-oeffelen-b81b57a/


Nieuws 16 november 2020

Nieuwe handreiking en checklist aanwezigheid op school online

Ingrado heeft sinds kort een nieuwe handreiking aanwezigheidsregistratie en een checklist aanwezigheidsbeleid online staan. Beide hulpmiddelen dragen bij aan het […]

Meer lezen »

Nieuws 12 november 2020

Praktijkvoorbeeld ‘driehoeksgesprekken: meer aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling

In het praktijkvoorbeeld ‘Driehoeksgesprekken: praten mét in plaats van over leerlingen’ laat het Nijmeegse Dominicus College zien dat deze vorm […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video