po vo
30 oktober 2018

Oproep: doorontwikkelen scan passend onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs zoekt schoolleiders en medewerkers van scholen die mee willen denken met de (door)ontwikkeling van de scan passend onderwijs. Doet u mee?

Historie scan passend onderwijs

In de periode 2016-2017 heeft het Steunpunt Passend Onderwijs de scan passend onderwijs voor scholen in het voortgezet onderwijs ontwikkeld. De scan is samen met vertegenwoordigers uit het veld, het Nederlands JeugdInstituut en de onderwijsbonden ontwikkeld. De scan is gemaakt omdat uit onderzoek onder schoolleiders en docenten bleek dat er veel vragen over passend onderwijs leven en dat het gesprek – over de invulling van passend onderwijs – in de school vaak niet wordt gevoerd. Bovendien zochten schoolleiders een hulpmiddel om het gesprek in de school op een goede manier te voeren.

De scan passend onderwijs is dan ook ontwikkeld om inzicht te geven in de stand van zaken ten aanzien van passend onderwijs op de school. Het geeft aanknopingspunten voor gesprekken, maakt ontwikkelgebieden zichtbaar en helpt bij de evaluatie van de voortgang van het passend onderwijs. Er is een aparte gesprekshandeling gemaakt om het gesprek te bevorderen.

Eind 2017 is de mogelijkheid ingevoerd om niet alleen de scan als individuele school in te vullen, maar ook is de optie ingebouwd om als samenwerkingsverband de scan onder alle scholen in het verband uit te zetten. Hierdoor kunnen scholen onderling de resultaten vergelijken en ontstaat er een gemeenschappelijk beeld van de stand van passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband. Hierbij gaat het niet om goed of fout, maar het stimuleren van het leren van én met elkaar door het voeren van gesprekken. Bekijk hier de scan.

Doorontwikkeling scan passend onderwijs

In de aanloop naar 2019 wil het Steunpunt Passend Onderwijs de scan op de volgende gebieden (door)ontwikkelen:

  • Voortgezet onderwijs. Het doornemen van de set vragen voor het voortgezet onderwijs: zijn deze up-to-date? Wat moeten we toevoegen? Wat kan er worden verwijderd?
  • Speciaal onderwijs. Op basis van de VO-scan een versie maken voor het speciaal onderwijs. Welke vragen moeten er worden toegevoegd of anders geformuleerd?
  • Primair onderwijs. Op basis van de VO-scan een versie maken voor het primair onderwijs. Welke vragen moeten er anders worden geformuleerd of toegevoegd? Wat is wellicht niet relevant?

Medewerking

Wilt u meedenken en -werken aan de ontwikkeling van de scan passend onderwijs, dan kunt u zich melden bij de projectleider Mike Jolink. Er wordt per ‘sector’ een bijeenkomst gepland en vervolgens zal via de mail een concept vragenlijst worden gedeeld en afgestemd.  Voor het inplannen van de bijeenkomst volgt er een datumprikker. Hier treft u alvast een overzicht aan van de vragen die in de scan voor het VO zitten.

Het traject voor het speciaal onderwijs is op 1 november van start gegaan. U kunt nog wel per mail uw feedback doorgeven.

Voor vragen kunt u terecht bij: mikejolink@vo-raad.nl.


Nieuws 21 maart 2019

Nieuwe ontwikkelgroep ‘Nieuwkomers in het regulier onderwijs’

Hoe kan uw school en samenwerkingsverband ervoor zorgen dat nieuwkomersleerlingen na hun ISK-periode in het vo, optimaal instromen op uw […]

Meer lezen »

Nieuws 21 maart 2019

Doorzettingsmacht: resultaten vragenlijst samenwerkingsverbanden

Bij samenwerkingsverbanden is door de Inspectie van het Onderwijs in mei 2018 een vragenlijst uitgezet, waarbij vragen zijn gesteld over […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video