po vo
14 oktober 2020

Oproep aan leidinggevenden en besturen van scholen in verband met inclusiever onderwijs

Er wordt een startonderzoek gedaan door het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) naar scholen in het po en vo die op dit moment inclusiever onderwijs praktiseren. Niet alleen om de startsituatie in kaart te brengen qua aard en omvang van inclusiever onderwijs in Nederland, maar ook om zaken op het spoor te komen die aandacht nodig hebben tijdens de voorbereiding, uitvoering en ondersteuning. Voor dit onderzoek willen we scholen die op dit moment inclusiever onderwijs praktiseren met een online-vragenlijst van circa 20 minuten benaderen. De bevindingen van het onderzoek zullen gebruikt worden voor het ondersteuningsprogramma van het praktijkplatform waarmee het beschikbaar wordt voor scholen en besturen en het Steunpunt Passend Onderwijs, de PO-Raad en de VO-raad.

Lees verder voor meer informatie.


Nieuws 26 oktober 2020

Inclusief Onderwijs Maand

Van 21 oktober tot en met 16 gaat de Inclusief Onderwijs Maand van start. In aanloop naar het debat over […]

Meer lezen »

Nieuws 26 oktober 2020

M@ZL: grip houden op ziekteverzuim

Door afstandsonderwijs tijdens de lockdown was het moeilijk om kinderen goed in beeld te krijgen en te houden. Sinds de […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video