po vo
6 februari 2020

Opnieuw roep om meer ruimte voor samenwerking in passend onderwijs

De vaste Kamercommissie voor Onderwijs debatteerde op 5 februari met de ministers Slob (OCW) en De Jonge (VWS) over de samenwerking onderwijs-zorg, naar aanleiding van een recente Kamerbrief hierover. De Kamerleden drongen hierbij aan op (snellere) maatregelen om onder meer het aantal thuiszitters terug te dringen. Er werd met name onderstreept dat meer ruimte nodig is de wet- en regelgeving om in samenwerking (tussen onderwijs-zorg, vo-vso etc.) een passend onderwijs- en zorgaanbod binnen de school te kunnen realiseren voor leerlingen met een extra ondersteunings- of zorgvraag.

In het debat werd verwezen naar de recente verzuimbrief, waaruit blijkt dat het aantal thuiszitters gestegen is. Ook minister Slob gaf aan dit frustrerend te vinden. De minister onderstreepte dat alle betrokken partijen zich blijven inzetten om het tij op dit vlak te keren. Zo komt het ministerie van OCW binnenkort met een wetsvoorstel om doorzettingsmacht te regelen en wordt de leerplichtwet aangepast waardoor een vrijstelling ‘5 onder a’ alleen met een onderwijskundige toevoeging kan worden verleend. Ook werken de partners van het thuiszitterspact het komende half jaar met een nieuw actieplan en besluiten zij voor de zomer hoe ze verder willen samenwerken nadat de looptijd van het thuiszitterspact is verstreken.


Nieuws 29 september 2020

Kinderombudsman: kinderen met complexe problematiek hebben moeite met passend onderwijs

Tot nu toe was er weinig bekend over de ervaringen van kinderen en passend onderwijs. De Kinderombudsman vroeg bijna 200 […]

Meer lezen »

Nieuws 29 september 2020

Deelname werkgroep Ontwikkelinstrument so/vso en samenwerking speciaal-regulier in de regio

Intensivering van de samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs is een belangrijk aandachtspunt in het werkveld, ook bij de evaluatie […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video