po vo
28 november 2019

Openbare verantwoordingswebsite ‘Samenwerkingsverbanden op de kaart’ online

Op 28 november is tijdens de ALV van de VO-raad de website ‘Samenwerkingsverbanden op de Kaart’ gepresenteerd. Op deze openbare website kunnen samenwerkingsverbanden passend onderwijs inzichtelijk maken hoe zij werken en welke resultaten zij hebben bereikt. De website komt voort uit de ambitie van de swv’en en schoolbesturen in het po en vo om zich rijker te verantwoorden over passend onderwijs en om – zowel intern als extern – te gesprek hierover aan te gaan en van elkaar te leren.

Op de website vinden belangstellenden diverse data over de samenwerkingsverbanden po en vo, zoals (de ontwikkeling van) het aantal leerlingen in het regulier, speciaal en praktijkonderwijs, de reservepositie, de organisatievorm en het toezicht. Hierover is zowel per swv als op landelijk niveau informatie beschikbaar. De informatie is afkomstig van DUO, het Dashboard Passend Onderwijs en de samenwerkingsverbanden; de swv’en kunnen bij de data ook zelf een toelichting geven.

Via de website kunnen samenwerkingsverbanden betrokkenen zo beter informeren over de ontwikkelingen en werkwijze binnen hun eigen swv, en zich beter verantwoorden over de gemaakte keuzes en bereikte resultaten. Dit wordt maatschappelijk en politiek ook steeds belangrijker geacht. Ook dient de site daarnaast als aanjager voor de professionele dialoog hierover, zowel binnen het eigen samenwerkingsverband als met andere swv’en en besturen. Op basis van de verzamelde data – die ook onderling vergelijkbaar is – kan hierover een rijker gesprek worden gevoerd.

Bekijk hier de website van samenwerkingsverbanden op de kaart.

Samenwerkingsverbanden op de Kaart is een vervolg op het bestaande Dashboard Passend Onderwijs; dit dashboard is – na besluitvorming hierover in de ALV’s van de VO-raad en PO-Raad in november 2018 – doorontwikkeld tot een openbare verantwoordingswebsite. De website Samenwerkingsverbanden op de Kaart zal in 2020 worden doorontwikkeld.


Nieuws 17 juli 2020

Inspirerende praktijkvoorbeelden

Ben u op zoek naar een inspirerend praktijkvoorbeeld rondom zorg en onderwijs op maat voor kinderen met ernstige beperkingen? Lees […]

Meer lezen »

Nieuws 16 juli 2020

Beëindiging bekostiging begrotingsmodules voor samenwerkingsverbanden

De afgelopen jaren heeft het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) voor het primair- en het voortgezet onderwijs de ontwikkeling en updates […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video