po vo
17 april 2019

Ontwikkelgroep schoolondersteuningsprofiel (SOP)

U kunt zich nu aanmelden voor de ontwikkelgroep schoolondersteuningsprofiel (SOP). Via het SOP kunnen scholen en lerarenteams aangeven hoe zij passend onderwijs willen vormgeven. Vaak is het een papieren werkelijkheid waardoor het document niet leeft voor leraren en ouders. Samen met een aantal scholen hebben wij een gespreksleidraad voor het SOP ontwikkeld. In 2019 werken wie via deze ontwikkelgroep aan de verrijking van dit document met praktijkvoorbeelden en aanvullende tips.

Ontwikkelgroep
De ontwikkelgroep bestaat uit maximaal 15 vertegenwoordigers afkomstig uit po, vo en samenwerkingsverbanden en krijgt ondersteuning vanuit het Steunpunt Passend Onderwijs.
In 2 tot 3 sessies wordt dit vraagstuk kritisch en scherp onderzocht, onder begeleiding van een ervaringsdeskundige uit het veld. Data worden in overleg vastgesteld. Het proces dat de groep doormaakt wordt opgetekend voor de kennisontwikkeling en scholing van de sector.

Deelname aan de pilot en criteria
Met elkaar zullen de deelnemers een pakket ontwikkelen om een SOP te schrijven en uit te voeren, waarbij het proces wordt opgetekend en begeleid. Om er voor te zorgen dat de opbrengst aansluit bij de behoefte van de scholen heeft het de voorkeur dat de samenwerkingsverbanden samen met een van hun scholen aan deze pilot deelnemen. De deelnemers gebruiken de handreiking om het gesprek te voeren over de stand van zaken en denken na over de wijze waarop zij de input zullen gebruiken bij het herschrijven van het SOP.

Kennismaking
Tijdens een eerste sessie maken de deelnemers kennis met elkaar, delen zij met elkaar hun ontwikkelvragen én verwachtingen van het te volgen proces. In de vervolgsessie(s) bespreken zij met elkaar tot welke bruikbare inzichten zij zijn gekomen door de evaluatie van het huidige SOP. Tijdens de bijeenkomsten leggen de deelnemers ook de verbinding met de systemen Vensters en/of het Dashboard om te onderzoeken welke informatie en functionaliteiten vanuit die systemen bruikbaar zijn om in de toekomst onderdeel te laten uitmaken van het SOP. Daarnaast besteden we ook aandacht aan (financiële) keuzes die er gemaakt worden en/of de inzet van middelen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Op weg naar de verrijking
De opgedane inzichten om het nieuwe SOP te schrijven verwerkt het steunpunt in de verrijking van de gesprekshandleiding. Ook beschrijven we hier hoe, én op welke wijze dit door de school wordt gebruikt om toegerust te zijn voor de toekomst. Denk hierbij aan de gesprekken binnen het school- en ondersteuningsteam, de inzet van de Scan Passend Onderwijs en de gesprekken met leerlingen/ouders en veldpartners. Met als doel het schoolondersteuningprofiel een handzaam en werkbaar instrument te laten zijn binnen de school en een vast onderdeel van de schoolgids.

Praktische informatie
Wanneer:                          : nader te bepalen in 2019
Waar:                                 : VO-raad, Aidadreef 4 in Utrecht
Aantal bijeenkomsten    : Twee of vier
Voor wie:                           : Vertegenwoordigers uit po, vo en samenwerkingsverbanden
Kosten:                              : Er worden geen kosten voor deelname in rekening gebracht
Aanmelden:                      : Via steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl

 


Nieuws 17 juli 2019

Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2020–2021

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2019, nr. 9030795, houdende de vaststelling van de […]

Meer lezen »

Nieuws 9 juli 2019

Kamer wil mogelijk landelijke norm voor basisondersteuning

De Tweede Kamer verzoekt minister Slob om bij de evaluatie van het Passend Onderwijs een landelijke norm voor basisondersteuning per […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video