po vo
24 juni 2020

Onderzoek voorbeelden onderwijs-zorgarrangementen

De ministers van OCW en VWS hebben in hun Kamerbrief aangegeven een betere verbinding tussen onderwijs en zorg te willen. De Inspectie van het Onderwijs wil hier aan bijdragen door onder meer samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voorbeelden van onderwijs-zorgarrangementen te onderzoeken.

De Inspectie van het Onderwijs wil de kwaliteit van initiatieven en arrangementen onderzoeken en kijken ‘wat nodig is om deze leerlingen binnen het bekostigd onderwijs te houden’. Voorlopige conclusie, naar aanleiding van de eerste digitale veldraadplegingen, is onder meer ‘dat schotten tussen bekostigingsmogelijkheden een belemmering zijn om passende ondersteuning te bieden. Ook blijkt dat er grote behoefte is aan landelijke regie op het aanbod voor deze groep jongeren/kinderen, omdat goede voorbeelden weinig bekendheid genieten’. De Inspectie verwijst daarnaast naar het experiment rond samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs ‘voor (meer) succesvolle voorbeelden’. (bron: Nieuwsbrief Inspectie van het Onderwijs)


Nieuws 14 juli 2020

In memoriam Dolf van den Berg (1940-2020)

Rusten op de lauweren van een indrukwekkende academische carrière als onderwijskundige was er voor Dolf van den Berg niet bij. […]

Meer lezen »

Nieuws 13 juli 2020

Nieuwe versies kijkdozen 2019-2020 en groeiregeling swv po, vo en (v)so, versie 8 juli 2020

De nieuwe versies ‘kijkdozen 2019-2020 en groeiregeling swv staan online voor po, vo en (v)so: Kijkdoos 2019-2020 groeiregeling voor swv […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video