po vo
21 november 2019

Onderzoek over schooluitval vanuit het perspectief van leerlingen

Het onderzoek ‘Niet thuisgeven’ over schooluitval is uitgevoerd vanuit het perspectief van de leerling die thuiszitter is (geweest). De relatie met breder spelende thuisproblematiek is opvallend. Denk hierbij aan ernstige problemen op meerdere domeinen.

Kohnstamm Instituut en Altra Onderwijs & Jeugdhulp hebben het praktijkonderzoek opgezet met subsidiegelden vanuit het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, in het kader van haar onderzoeksprogramma Gedrag en Passend Onderwijs (2017).

“We hebben dit onderzoek uitgevoerd vanuit het perspectief van de leerling die thuiszitter is (geweest) en zijn tenslotte in gesprek met leerlingen – en vervolgens met professionals uit de onderwijspraktijk – nagegaan welke adviezen zij geven om thuiszitten te voorkomen.”


Nieuws 3 december 2019

Online nieuwe versie bekostiging (v)so passend onderwijs, 29 november 2019

Bekijk hier de nieuwe versie bekostiging (v)so passend onderwijs.

Meer lezen »

Nieuws 3 december 2019

Rapport Kinderombudsman leerlingenvervoer

In het rapport “Als de weg naar passend onderwijs niet passend is“ heeft De Kinderombudsman vragen, klachten en ontvangen informatie […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video