po vo so
6 oktober 2021

Ondersteuningsplan: begin tijdig met de voorbereidingen

Samenwerkingsverbanden stellen minstens eens in de 4 jaar een ondersteuningsplan vast. Ze sturen dit naar de inspectie vóór 1 mei voorafgaand aan het eerste schooljaar waar het plan betrekking op heeft.

We raden aan om tijdig te starten met de voorbereidingen, zodat aan de procedurevoorschriften en inhoudelijke eisen kan worden voldaan. Op deze pagina van Inspectie van Onderwijs staan aandachtspunten voor bij het opstellen van het ondersteuningsplan.


Nieuws 19 oktober 2021

Landelijke conferentie ‘Passender en inclusiever!’ door integratie regulier en speciaal onderwijs

In de doorontwikkeling van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs betekent de samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs een […]

Meer lezen »

Nieuws 15 oktober 2021

Leidraad voor opzetten van ouder- en jeugdsteunpunten

De leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’ is verschenen voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs die ouder- en jeugdsteunpunten opzetten. De […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video