po vo
22 januari 2020

Ondersteuning bij vragen rondom samenwerking – integratie speciaal en regulier onderwijs (po en vo)

Veel scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, sbo, pro, maar ook reguliere scholen voor po en vo werken aan mogelijkheden om hun aanbod meer te combineren en in samenhang aan te bieden. Vaak gebeurt dat in de vorm van arrangementen vanuit verschillende scholen, maar soms worden die verschillende onderwijsvormen ook daadwerkelijk geïntegreerd in één nieuwe voorziening. De variatie in hoe die samenwerking gestalte krijgt is groot en er dienen zich daarbij meestal heel wat vragen aan.

Hoe richten we dat bestuurlijk in? Hoe organiseer je het onderwijs dan optimaal? Hoe pak je dat bedrijfsmatig (financieel-organisatorisch) aan? Welke juridische mogelijkheden zijn er? Hoe zorg je ervoor dat het team hier klaar en enthousiast voor wordt? Wat is er nodig aan deskundigheidsbevordering van het personeel? Hoe nemen we leerlingen en ouders goed mee in deze ontwikkeling? Hoe en op basis waarvan plaatsen en groeperen we de leerlingen in zo’n geïntegreerde voorziening? (Hoe) kunnen we gebruik maken van de experimenteerregel van OCW?

Inmiddels wordt er op veel plaatsen al ervaringskennis opgebouwd rond deze thema’s. In het po loopt er al ruim twee jaar een ondersteuningsprogramma op dit terrein. Ook is er internationale expertise beschikbaar. Daarom:

Heeft u vragen op het gebied van samenwerking – integratie van speciaal en regulier onderwijs? Of wilt u graag dat er iemand eens meepraat of meekijkt bij u op school of in de regio? Wilt u weten hoe ze dat elders hebben opgelost? Of wil tu dat er iemand een presentatie komt geven over het onderwerp?

Neem dan contact op met Marlies Peters van het Steunpunt Passend Onderwijs via  / NCOJ via: m.peters@poraad.nl of 06 13 96 5059. Zij speelt uw vraag door naar het expertteam van het NCOJ.

Aan deze (kortdurende) ondersteuning zijn voor u geen kosten verbonden. Het gaat hier overigens nadrukkelijk niet om langduriger begeleiding of projectleiderschap.

Voor meer informatie zie: https://www.ncoj.nl/speciaal+regulier/index.php


Nieuws 21 januari 2021

Inschrijving geopend voor Intervisietraject leidinggevenden passend onderwijs

In deze bijzondere periode is de behoefte groot om met elkaar – als leidinggevenden van swv’s – te sparren over […]

Meer lezen »

Nieuws 21 januari 2021

Uitwisselingsbijeenkomst ‘Anders Organiseren’

Veel scholen in het primair onderwijs zijn bezig, of zoeken naar manieren, om hun onderwijs anders te organiseren. Om scholen […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video