po vo so
8 april 2021

Onafhankelijk ouder- en jeugdinformatiepunt swv’s

In de Kamerbrief ‘Beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs’ heeft de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media genoemd dat elk samenwerkingsverband verplicht zal worden, met leerlingen en ouders, een onafhankelijk ouder- en jeugdinformatiepunt in te richten. Daarnaast is een motie aangenomen waarin wordt verzocht om ervaringsdeskundige ouders en landelijke en regionale ouderorganisaties bij de organisatie en invulling te betrekken en hiervoor te faciliteren en deze steunpunten op het niveau van een samenwerkingsverband te laten aansluiten op bestaande (regionale) initiatieven.

Het ministerie van OCW heeft het proces om tot de steunpunten te komen geïnitieerd. Samen met het netwerk LPO en de Sectorraad samenwerkingsverbanden vo, landelijke en regionale ouderorganisaties en leerlingenvertegenwoordigingen is besproken dat het proces om tot de steunpunten in 3 fasen wordt onderverdeeld.

Fase 1.

In fase 1, die loopt van maart tot en met augustus 2021, werken de samenwerkingsverbanden, ouders- en leerlingen samen aan een beleidsdocument. Deze bestaat uit twee delen:

  1. Een programma van eisen, waarin is aangegeven waar zo een steunpunt minimaal aan moet voldoen, en
  2. Richtlijnen, waarin samenwerkingsverbanden goede voorbeelden, handvatten en adviezen wordt aangeboden om deze steunpunten op te zetten.

Dit beleidsdocument wordt aan de samenwerkingsverbanden beschikbaar gesteld, waarna zij kunnen overgaan tot fase 2; het opzetten van een steunpunt in het samenwerkingsverband. In fase 3 worden de steunpunten geëvalueerd.

Documenten


Nieuws 16 april 2021

Junior Ondersteuningsplan te downloaden

Naast het gebruikelijke Ondersteuningsplan heeft SPPOH ook een Junior Ondersteuningsplan ontwikkeld. De kinderen van groep 8 op De Paradijsvogel en […]

Meer lezen »

Nieuws 16 april 2021

Thuishouden leerling melden bij Veilig Thuis?

De PO-Raad en VO-raad signaleren dat er in de sector onduidelijkheid bestaat rondom het melden bij Veilig Thuis, als ouders […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video