po vo so
13 oktober 2021

Nieuwsbrief Proeftuinen Onderwijszorgarrangementen

In mei 2021 is in opdracht van de ministeries OCW en VWS een projectteam van BMC gestart met het begeleiden van 15 geselecteerde initiatieven waar de verbinding wordt gezocht tussen onderwijs en zorg.

De eerste fase van het project stond met name in het teken van het ophalen van wettelijke knelpunten en uitvoeringsvraagstukken. De focus van de volgende fase is het begeleiden van de proeftuinen in hoe zij de bestaande ruimte in wet- en regelgeving en het integrale netwerk van (samenwerkings)partners zo maximaal mogelijk kunnen benutten. Dit alles met als uiteindelijke doel om het ontwikkelingsaanbod voor kinderen en jongeren met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg te verbeteren.

Bekijk hier de eerste uitgave van de nieuwsbrief met daarin de laatste ontwikkelingen rond de proeftuinen.


Nieuws 19 oktober 2021

Landelijke conferentie ‘Passender en inclusiever!’ door integratie regulier en speciaal onderwijs

In de doorontwikkeling van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs betekent de samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs een […]

Meer lezen »

Nieuws 15 oktober 2021

Leidraad voor opzetten van ouder- en jeugdsteunpunten

De leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’ is verschenen voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs die ouder- en jeugdsteunpunten opzetten. De […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video