Laatste nieuws

po vo
Nieuws 29 juni 2015

Impressie bestuurlijke bijeenkomst passend onderwijs & jeugdhulp

Een ambassadeursnetwerk van 4 wethouders en 4 directeuren van samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs zet zich dit jaar […]

Lees verder
po vo
Nieuws 26 juni 2015

Nieuwe rol Samenwerkingsverbanden bij de VO-raad

Als gevolg van de invoering van passend onderwijs zijn de Samenwerkingsverbanden VO (SWV’en) meer dan voorheen een belangrijke partij in […]

po vo
Nieuws 26 juni 2015

Handreiking onderwijs en zorg + gesprekshandleiding

De stelsels voor zorg en onderwijsondersteuning zijn veranderd. Deze handreiking van het ministerie van OCW biedt scholen en ouders handvatten […]

po vo
Nieuws 26 juni 2015

Aanpassing handreiking LWOO – variant populatiebekostiging

Vanaf 1 januari 2016 worden samenwerkingsverbanden VO verantwoordelijk voor de ondersteuningstoewijzing van LWOO en PrO en voor het budget lichte […]

po vo
Nieuws 19 juni 2015

Onderwijsveld: ‘Geef passend onderwijs de tijd’

Scholen en samenwerkingsverbanden hebben flinke stappen gezet op het gebied van passend onderwijs, vooral wat betreft het in kaart brengen […]

po vo
Nieuws 18 juni 2015

VO2020 Werkt!

Begin het nieuwe schooljaar goed met VO2020 Werkt! Hoe kunt u instrumenten voor onderwijsvernieuwing en goed bestuur zelf praktisch inzetten […]

po vo
Nieuws 15 juni 2015

Zevende voortgangsrapportage passend onderwijs

Het eerste jaar passend onderwijs is goed verlopen. Scholen en samenwerkingsverbanden zijn hard aan het werk om passend onderwijs vorm […]

po vo
Nieuws 12 juni 2015

Waarom moeilijk doen als het samen kan?

De decentralisaties brengen grote veranderingen met zich mee. Onderwijs, gemeenten en jeugdhulp zijn volop in ontwikkeling. De achterliggende visie van […]

po vo
Nieuws 10 juni 2015

Handreiking kijkdoos groeiregeling voor samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden zijn wettelijk verplicht de ondersteuningsbekostiging te betalen voor leerlingen die tussen de telling van 1 oktober T-1 en 1 […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video