Laatste nieuws

po vo
Nieuws 28 november 2014

Presentaties bijeenkomsten ovegang PO-VO

Op vrijdag 7 november en donderdag 20 november vonden de voorlichtingsbijeenkomst overgang PO-VO plaats. Hieronder vindt u de presentaties. Presentatie […]

Lees verder
po vo
Nieuws 27 november 2014

Extra bijeenkomst overgang PO-VO Roermond

Vanwege het succes van de eerdere bijeenkomsten en de behoefte die kenbaar is gemaakt vanuit de regio Zuid-Limburg organiseert Het […]

po vo
Nieuws 20 november 2014

Werkbezoek rond praktijkvoorbeeld multidisciplinaire aanpak in schoolteams

Denkt u erover om schoolteams te vormen om onderwijs en jeugdzorg te integreren op de scholen binnen uw samenwerkingsverband? Of […]

po vo
Nieuws 19 november 2014

Kafkabrigade benoemt valkuilen bureaucratie in passend onderwijs

De Kafkabrigade heeft onderzocht op welke terreinen van het passend onderwijs de risico’s op overmatige bureaucratie het grootst zijn. De […]

po vo
Nieuws 14 november 2014

Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan

Een doorlopende schoolloopbaan met passende ondersteuning voor de leerling dient de belangrijkste inzet te zijn in de samenwerking tussen onderwijsinstanties […]

po vo
Nieuws 13 november 2014

Presentaties Overgang PO-VO bijeenkomst Amersfoort

Op vrijdag 7 november vond de eerste voorlichtingsbijeenkomst overgang PO-Vo plaats. Hieronder vindt u de presentaties. Presentatie Handreiking

po vo
Nieuws 16 oktober 2014

Brief actualiteiten passend onderwijs

Passend onderwijs is echt van start gegaan; de samenwerkingsverbanden zijn druk bezig om de nieuwe werkwijzen uit te werken en […]

po vo
Nieuws 14 oktober 2014

Twee bijeenkomsten overgang PO-VO

Dit schooljaar is de nieuwe regelgeving rondom de overgang PO-VO van kracht. De wetswijzigingen rond de verplichte eindtoets, de positie […]

po vo
Nieuws 14 oktober 2014

Poster Steunpunt Passend Onderwijs VO

Het steunpunt ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden bij de invoering van passend onderwijs. Hoe we dit precies doen hebben we […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video