Laatste nieuws

po vo
Nieuws 7 januari 2015

Toelaatbaarheidsverklaringen

Als een leerling wordt verwezen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) van het samenwerkingsverband (swv) nodig. […]

Lees verder
po vo
Nieuws 5 januari 2015

1 januari 2015: de nieuwe Jeugdwet is ingevoerd

2015 is begonnen, en dat betekent dat de nieuwe Jeugdwet van kracht is. Vanaf nu zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle […]

po vo
Nieuws 17 december 2014

Afspraken n.a.v. mini-symposia De thuiszittende leerling

Dit najaar organiseerden het Platform Samenwerkingsverbanden VO en het ministerie van OCW in samenwerking met het steunpunt vijf mini-symposia over […]

po vo
Nieuws 16 december 2014

Kamerdebat over voortgang passend onderwijs: ‘Glas voor drie kwart vol’

De Vaste Kamercommissie OCW besprak op 11 december jl. de zesde voortgangsrapportage passend onderwijs. De Kamer toonde waardering voor de […]

po vo
Nieuws 16 december 2014

Bijeenkomst ‘Integratie van LWOO en PrO in passend onderwijs’

Bijeenkomst voor leidinggevenden aan een SWV en leden PCL/TLV-commissie Op 29 januari en 4 februari 2015 organiseert het Steunpunt Passend […]

po vo
Nieuws 11 december 2014

Integratie PrO en LWOO in passend onderwijs

In de komende jaren worden leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) geleidelijk ingepast in passend onderwijs. Samenwerkingsverbanden krijgen de verantwoordelijkheid […]

po vo
Nieuws 11 december 2014

Vensters/ Dashboard Passend Onderwijs

De PO-Raad, de VO-raad en het NJI werken samen aan een Venster/Dashboard Passend Onderwijs. Dit instrument combineert cijfermatige informatie over […]

po vo
Nieuws 5 december 2014

Dekker: Scholen goed op weg met passend onderwijs

De overgang naar passend onderwijs, dat op 1 augustus 2014 werd ingevoerd, is goed verlopen. Scholen en samenwerkingsverbanden zijn voortvarend […]

po vo
Nieuws 1 december 2014

Ondersteuning bij bedrijfsvoering SWV

Succesvolle implementatie van het stelsel passend onderwijs hangt onder meer af van de mate waarin samenwerkingsverbanden er in slagen hun […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video