Laatste nieuws

po vo
Nieuws 13 oktober 2015

Praktijkvoorbeeld werkgroep PO-VO Zutphen

Zes vo-scholen en 85 basisscholen in de regio Zutphen hebben zich verenigd in de Werkgroep PO-VO. Doel van de werkgroep […]

Lees verder
po vo
Nieuws 9 oktober 2015

Bijeenkomsten bedrijfsvoering

Samen met Infinite Financieel hebben we vanuit het steunpunt dit jaar drie bijeenkomsten georganiseerd over bedrijfsvoering samenwerkingsverbanden. Deze bijeenkomsten werden […]

po vo
Nieuws 26 september 2015

Toelichting regelingen EMB

Bij de helpdesk van het Steunpunt Passend Onderwijs VO zijn veel vragen binnengekomen over de regelingen voor leerlingen met een […]

po vo
Nieuws 23 september 2015

Oproep goede voorbeelden ‘Verevening’

Het ondersteuningsbudget was voor de invoering van passend onderwijs ongelijk verdeeld over het land, het was gebaseerd op het percentage […]

po vo
Nieuws 23 september 2015

Diepte-sessies governance

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO organiseert eind november, begin december 3 dieptesessies Governance. Deze sessies zijn een vervolg op de […]

po vo
Nieuws 16 september 2015

Uitnodiging deelname klankbordgroep ‘Ontwikkeling scan passend onderwijs voor vo-scholen’

Eind januari 2015 heeft onderzoeksbureau Oberon in opdracht van het Steunpunt Passend Onderwijs het onderzoeksrapport ‘Aan de slag!’ opgeleverd. Het […]

po vo
Nieuws 11 september 2015

Geef passend onderwijs vijf jaar

De VO-raad herkent de knelpunten in het passend onderwijs die kinderombudsman Marc Dullaert noemt in zijn rapport ‘Werkt passend onderwijs? […]

po vo
Nieuws 3 september 2015

Scholenconferentie Passend Onderwijs

Save the Date! De wet Passend Onderwijs is een jaar oud. Hoe zijn de ervaringen met Passend Onderwijs in úw […]

po vo
Nieuws 3 september 2015

Informatiebijeenkomst opting out lwoo vanaf 2017

Samenwerkingsverbanden worden vanaf 1 januari 2016 verantwoordelijk voor de ondersteuningstoewijzing van lwoo en pro en voor de budgetten lichte ondersteuning. […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video