Laatste nieuws

po vo
Nieuws 26 juni 2014

Samenwerkingsverbanden krijgen meer tijd voor aanvragen opting out

Samenwerkingsverbanden krijgen iets meer tijd om een zogenoemde opting out aan te vragen in het kader van de personele gevolgen […]

Lees verder
po vo
Nieuws 26 juni 2014

Passend onderwijs: klaar voor de start

Er is voldoende vertrouwen in een succesvolle start van passend onderwijs op 1 augustus. De mijlpalen om dat mogelijk te […]

po vo
Nieuws 20 juni 2014

Wegwijzer OOGO Jeugd

In navolging van het OOGO over de ondersteuningsplannen passend onderwijs, worden in het OOGO jeugd de gemeentelijke beleidsplannen Jeugd, voor […]

po vo
Nieuws 20 juni 2014

Nieuwe handreiking Dyslexiezorg onder de Jeugdwet

De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED) – dyslexiezorg – valt per 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. […]

po vo
Nieuws 20 juni 2014

Geschillencommissie eerder van start

Op verzoek van het ministerie van OCW biedt de Geschillencommissie passend onderwijs de mogelijkheid om vóór 1 augustus 2014, wanneer […]

po vo
Nieuws 18 juni 2014

Presentaties trainingsdag leidinggeven aan een samenwerkingsverband VO beschikbaar.

Afgelopen woensdag 11 juni vond de trainingsdag Leidinggeven aan een samenwerkingsverband vo: hoe doe je dat? plaats in Driebergen. Deze […]

po vo
Nieuws 27 mei 2014

Modellen OOGO Jeugdplan

In de Jeugdwet is vastgesteld dat gemeenten een OOGO moeten voeren met de samenwerkingsverbanden van het onderwijs over hun concept […]

po vo
Nieuws 26 mei 2014

Voorlichtingsbijeenkomsten voor scholen Praktijkonderwijs

Het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs verzorgt in samenwerking met het Steunpunt Passend Onderwijs van de VO-raad en het ministerie van OCW […]

po vo
Nieuws 26 mei 2014

Presentaties en sfeerimpressie conferentie Klaar voor de Start!

Hieronder vindt u een sfeerimpressie en de presentaties van de verschillende sessies die plaatsvonden tijdens de conferentie in Lunteren op […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video