Laatste nieuws

po vo
Nieuws 17 januari 2019

Nieuw: handreiking onafhankelijk voorzitter van het samenwerkingsverband

Op de algemene ledenvergaderingen van de PO-Raad en VO-raad van november 2018 hebben de leden afgesproken om zich binnen hun […]

Lees verder
po vo
Nieuws 15 januari 2019

Reminder oproep ‘Staat van de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs’

In april 2019 presenteert de Inspectie van het onderwijs het jaarlijkse rapport ‘Staat van het Onderwijs’ op het gelijknamige congres. […]

po vo
Nieuws 10 januari 2019

Verevening en verwijzingen naar speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Heeft verevening invloed op de verwijzingen naar het speciaal onderwijs? Evaluatie Passend Onderwijs heeft in de periode tot en met […]

po vo
Nieuws 20 december 2018

Verrekening uitkeringskosten samenwerkingsverbanden per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 zijn de voorschriften voor het vergoeden van uitkeringskosten voor samenwerkingsverbanden verruimd. Samenwerkingsverbanden vallen vanaf dat moment onder […]

po vo
Nieuws 18 december 2018

Ontwikkelgroepen passend onderwijs

In 2019 gaan wij vanuit het Steunpunt Passend Onderwijs meer werken in ontwikkelgroepen. Binnen deze ontwikkelgroepen gaan we via een […]

po vo
Nieuws 18 december 2018

In gesprek over het schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Op basis van goede voorbeelden in ’t land én signalen uit het veld, verkent het Steunpunt Passend Onderwijs hoe het […]

po vo
Nieuws 17 december 2018

Landelijke inventarisatie aansluitingen onderwijs en jeugdhulp

Een onderzoek dat de stand van het land weergeeft. Dat is volgens projectleider Michiel van der Grinten van onderzoeksbureau Oberon […]

po vo
Nieuws 17 december 2018

Subsidie voor regionale aanpak lerarentekort begin volgend jaar beschikbaar

De extra middelen die minister Slob heeft toegezegd voor de aanpak van de regionale lerarentekorten, komen voor meerdere jaren beschikbaar […]

vo
Nieuws 13 december 2018

Kennisdelingsbijeenkomst onderwijs-jeugd

Op woensdag 30 januari a.s. vindt in Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht een gezamenlijke kennisdelingsbijeenkomst plaats, georganiseerd door het Steunpunt […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video