Laatste nieuws

po vo
Nieuws 12 maart 2020

Doe nieuwe inspiratie en inzichten op rond samenwerking onderwijs, jeugd en zorg

Hoe kan de samenwerking tussen onderwijs, jeugdzorg en jeugdhulp worden versterkt, wat is hiervoor nodig en wat werkt wel en […]

Lees verder
po vo
Nieuws 12 maart 2020

Individuele afwegingen eindleeftijd bij aflopen tlv vso staat voorop

Minister Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, heeft een brief aan de samenwerkingsverbanden gestuurd en daarin benadrukt […]

po vo
Nieuws 11 maart 2020

Rapport over functioneren sociale wijkteams

In het rapport ‘Tien aandachtsgebieden voor functioneren sociale wijkteams’ worden ervaringen, lessen en verbetermogelijkheden van sociale wijkteams naar voren gebracht. […]

po vo
Nieuws 11 maart 2020

Tweede Kamer besluit over onderwijs-zorg, thuiszitters en doorzettingsmacht

Breng het aantal thuiszitters regionaal in kaart en ga aan de slag met het terugbrengen van het aantal thuiszitters, geef […]

po vo
Nieuws 2 maart 2020

Schoolverzuim: wat is dat?

Schoolverzuim: wat verstaan we daaronder en hoe ontstaat het? De nieuwe publicatie ‘Schoolverzuim aanpakken’ (NJi) geeft een overzicht van recent […]

po vo
Nieuws 27 februari 2020

Meer aandacht voor stress bij leerlingen

Met het Stress Less Project krijgen leerlingen klassikale lessen (3) over stress en het herkennen van stress. Doel? Het voorkomen […]

po vo
Nieuws 27 februari 2020

Schoolverzuim melden

Scholen zijn wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden. Het melden gebeurt via het leerlingadministratiesysteem. Uit een eerdere oproep van […]

po vo
Nieuws 19 februari 2020

Interview over thuiszitters met de onderzoekers van ‘Niet thuis geven’

Het veelgehoorde idee dat externaliserende gedragsproblematiek, moeilijk hanteerbaar gedrag, de hoofdoorzaak is van thuiszitten moet worden herzien, zo blijkt uit […]

po vo
Nieuws 13 februari 2020

Nieuwe campagne ‘Werken in het onderwijs. De baan van het leven’

Om breder uit te dragen hoe mooi en veelzijdig werken in het onderwijs is, heeft het Ministerie van OCW de […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video