Laatste nieuws

vo
Nieuws 20 januari 2020

Internetconsultatie van OCW over het schooldiploma voor het PrO

Het wetsvoorstel Schooldiploma Praktijkonderwijs is open voor reacties. Dit voorstel regelt dat elke school voor praktijkonderwijs (pro) aan alle leerlingen […]

Lees verder
po vo
Nieuws 15 januari 2020

Stijging aantal leerlingen (v)so aandachtspunt bij evaluatie passend onderwijs

Via een verzamelbrief die vlak voor het kerstreces naar de Tweede Kamer is gestuurd – waarin de laatste ontwikkelingen rond […]

po vo
Nieuws 19 december 2019

Projectmedewerker passend onderwijs (0,6 – 0,8 fte)

Voor het Steunpunt Passend Onderwijs zoeken wij vanaf maart 2020 een inhoudelijk en organisatorisch sterke projectmedewerker. Het Steunpunt Passend Onderwijs […]

po vo
Nieuws 19 december 2019

Aanvraagformulier en handreiking leerlingen met een ernstig meervoudige beperking

In hun brief aan de Tweede Kamer schrijven Ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Arie Slob (Onderwijs) […]

po vo
Nieuws 19 december 2019

Modelconvenant ‘Privacy Thuiszitters’

Met dit modelconvenant ‘Privacy Thuiszitters’ worden afspraken gemaakt rondom de uitwisseling en het verder gebruik van persoonsgegevens rond thuiszittende leerlingen. […]

po vo
Nieuws 18 december 2019

Factsheet sbo, (v)so, lwoo en pro grensverkeer en verhuizing

In de factsheet sbo, (v)so, lwoo en pro grensverkeer en verhuizing leest u wat de afspraken zijn voor het afgeven […]

vo
Nieuws 12 december 2019

Leerlingen met een beperking met 18 jaar van school gestuurd?

In de media aandacht was veel voor signalen dat samenwerkingsverbanden verschillend omgaan met het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het […]

po vo
Nieuws 11 december 2019

Factsheet evaluatie passend onderwijs

In de ‘Tussenstand passend onderwijs: vragen en feiten’ hebben de betrokkenen die de evaluatie passend onderwijs uitvoerden, vragen en feiten […]

po vo
Nieuws 11 december 2019

Vooruitblik activiteitenaanbod 2020

In 2020 organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs verschillende ondersteunende activiteiten. We willen u graag attenderen op de bijeenkomsten die gepland […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video