Laatste nieuws

po vo
Nieuws 7 mei 2019

Verslag werksessie landelijke verantwoordingswebsite Passend onderwijs

Op donderdag 18 april was de eerste werkbijeenkomst met twaalf samenwerkingsverbanden en besturen, een aantal beleidsadviseurs van de PO- en […]

Lees verder
po vo
Nieuws 30 april 2019

Nu beschikbaar: kijkdozen 2019-2020

De kijkdozen voor het SWV VO, SWV PO en VSO zijn aangepast met de nieuwe bedragen voor 2019-2020 voor het […]

po vo
Nieuws 17 april 2019

Netwerkbijeenkomst (financieel) management, verantwoording en kwaliteitszorg

Op 28 november 2019 organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) in Utrecht de landelijke netwerkbijeenkomst, waarin u op de hoogte […]

po vo
Nieuws 17 april 2019

Ontwikkelgroep schoolondersteuningsprofiel (SOP)

U kunt zich nu aanmelden voor de ontwikkelgroep schoolondersteuningsprofiel (SOP). Via het SOP kunnen scholen en lerarenteams aangeven hoe zij […]

po vo
Nieuws 17 april 2019

Ontwikkelgroep stapeling van (financiële) effecten en instandhouding van dekkend aanbod

De komende jaren vinden verschillende ontwikkelingen plaats die grote consequenties hebben op de financiële positie, bedrijfsvoering en de beleidsmatige ontwikkelingen […]

po vo
Nieuws 11 april 2019

Nieuwe versie Scan Passend Onderwijs

De Scan Passend Onderwijs geeft u aanknopingspunten voor gesprekken met collega’s, maakt ontwikkelgebieden zichtbaar en helpt bij de evaluatie van […]

po vo
Nieuws 11 april 2019

Vernieuwde ‘Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp’ (AOJ)

De vernieuwde ‘Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp’ (AOJ) geeft samenwerkingsverbanden en gemeenten meer inzicht in de opbrengsten van regionale samenwerking rondom […]

po vo
Nieuws 10 april 2019

Participatiescan

Om jongeren in een kwetsbare positie naar werk te begeleiden is de Participatiescan ontwikkeld. Hiermee kunnen leidinggevenden of beleidsmakers samen […]

po vo
Nieuws 10 april 2019

‘PrivacyApp Jeugd’ voor ouders van kinderen in jeugdzorg

Door informatie op maat aan te bieden is de PrivacyApp nu ook geschikt voor ouders met privacyvragen met een kind […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video