Laatste nieuws

po vo so
Nieuws 18 mei 2021

Update rond het NPO

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een investeringsprogramma van het kabinet voor de komende 2,5 jaar om de gevolgen van […]

Lees verder
po vo
Nieuws 17 mei 2021

Luister naar de leerling!

De laatste tijd gebeurt er veel op het gebied van passend onderwijs. Deze ontwikkelingen hebben positieve gevolgen voor leerlingen binnen […]

po vo so
Nieuws 12 mei 2021

Doorontwikkeling en oproep Scan Passend Onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs is in samenwerking met Oberon onderzoek|advies en diverse experts uit het werkveld bezig met de doorontwikkeling […]

po vo so
Nieuws 12 mei 2021

Examinatoren gezocht voor 2021

Vanwege grote aantallen staatsexamen-kandidaten en de verminderde beschikbaarheid van examinatoren is er dit jaar een tekort aan examinatoren en protocollanten […]

po vo so
Nieuws 12 mei 2021

Vernieuwde handreiking om onderwijs en zorg te combineren binnen de wettelijke kaders

Welke mogelijkheden zijn er binnen wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? In de Handreiking Onderwijs Zorg en de […]

po vo so
Nieuws 11 mei 2021

Gesprekswijzer voor ouders over impact corona

In het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is afgesproken dat scholen in kaart brengen welke gevolgen corona heeft voor het onderwijs […]

po vo so
Nieuws 11 mei 2021

Uitnodiging deelname internetconsultatie: Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Tot 6 juni bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de internetconsultatie over het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Het toekomstscenario […]

po vo so
Nieuws 28 april 2021

TLV’s automatisch verlengd tot 31 juli 2022

Na signalen vanuit het gespecialiseerd onderwijs dat veel so-scholen de administratieve lasten, die voortvloeien uit de aanvraag voor een TLV-verlenging […]

po vo so
Nieuws 23 april 2021

Onderzoek ‘Ouders en aanwezigheid op school’: hoe betrokken zijn ouders bij verzuimbeleid school?

Samen met Ouders & Onderwijs heeft Ingrado onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van ouders bij het verzuimbeleid van scholen. Het […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video