Laatste nieuws

po vo
Nieuws 29 oktober 2019

Nieuwe versie bekostiging, kijkdozen, kosten kortdurend verblijf en modules meerjarenbegroting, 29 oktober 2019

De nieuwste versies van documenten over de bekostiging van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo, en spelregels sbo onder […]

Lees verder
po vo
Nieuws 28 oktober 2019

Aanpassing digitale privacy tool

De digitale  privacy tool heeft een belangrijke aanpassing ondergaan op het thema ‘samenwerking met externe partners’. Verder zijn er diverse […]

po vo
Nieuws 28 oktober 2019

Beoordeling subsidieaanvragen begaafde leerlingen

De eerste ronde van de subsidieaanvragen voor de subsidie begaafde leerlingen po en vo is gepasseerd. De beoordelingscommissie heeft om […]

po vo
Nieuws 24 oktober 2019

Toelichting gebruik nieuwe OSO-standaard

De nieuwe OSO-standaard is sinds dit schooljaar door alle leveranciers in gebruik genomen. Een aandachtspunt hierbij is dat leveranciers alleen […]

po vo
Nieuws 24 oktober 2019

Veilig delen van informatie over gezin en kind

Voor iedereen de precies wilt weten welke informatie je wel en niet mag delen over een gezin en/ of kind […]

po vo
Nieuws 24 oktober 2019

Inspiratieregio’s samenwerking onderwijs en zorg gaan van start

Voor de zomer heeft de coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd een oproep gedaan voor het vinden van tien inspiratieregio’s of -gemeenten. Regio’s met […]

po vo
Nieuws 17 oktober 2019

Vanaf 1 november toezicht op zorgplicht passend onderwijs

Vanaf 1 november 2019 gaat de Onderwijsinspectie toezicht houden op het naleven van de zorgplicht passend onderwijs. Dit wordt onderdeel […]

vo
Nieuws 15 oktober 2019

Wetenschappelijk onderzoek naar een inclusieve(re) middelbare school: scholen gezocht

Universiteit Leiden doet een oproep aan middelbare scholen om dele te nemen aan wetenschappelijk onderzoek naar een inclusieve(re) middelbare school, […]

po vo
Nieuws 14 oktober 2019

Kijkdoos (v)so 2018-2019 aangepast, oktober 2019

De kijkdoos 2018-2019 ‘groeiregeling voor het (v)so is aangepast met nieuwe bedragen voor 2018-2019. Voor meer uitleg leest u de […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video