Laatste nieuws

po vo
Nieuws 17 juni 2020

Weer naar school

De scholen in het primair onderwijs, het speciaal (voortgezet) onderwijs en de kinderopvangcentra zijn weer gestart. Het voortgezet onderwijs is […]

Lees verder
po vo
Nieuws 16 juni 2020

Symbiose-overeenkomst opnemen in het ontwikkelingsperspectief

Als een leerling van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs een deel van het onderwijs gaat volgen in het regulier […]

po vo
Nieuws 16 juni 2020

Opting out lwoo tot nieuwe wetswijziging mogelijk

Tot de nieuwe wet ingaat, blijft de mogelijkheid tot opting out leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) bestaan. Daarmee kunnen samenwerkingsverbanden afwijken van […]

po vo
Nieuws 16 juni 2020

Minister Slob: benut lessen uit coronacrisis om thuiszitters naar school te helpen

Minister Arie Slob (Onderwijs) roept scholen en ouders op om te bekijken hoe afstandsonderwijs het beste kan worden ingezet voor […]

po vo
Nieuws 12 juni 2020

Samenwerking onderwijs – zorg: de vrijblijvendheid voorbij

Het is tijd is om van vrijblijvende afspraken tussen onderwijs en zorg naar structurele verankering te komen. Dat is de […]

po vo
Nieuws 12 juni 2020

Ongeoorloofd verzuim doorgeven

Nu de scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs weer volledig zijn gestart en leerlingen in het voortgezet onderwijs en […]

po vo
Nieuws 10 juni 2020

Nieuwe internetconsultatie beschikbaar

Het wetsvoorstel ‘Voorschriften vrijstelling leerplicht bij richtingsbezwaren’ heeft als doel dat jongeren, die zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond […]

vo
Nieuws 2 juni 2020

Mondelinge staatsexamens kunnen nu toch online, maar voor een beperkte groep leerlingen

Inmiddels zijn de schriftelijke en praktische staatsexamens al een week bezig. Op 6 juni beginnen de mondelinge staatsexamens. Oudervereniging Balans […]

po vo
Nieuws 2 juni 2020

Vragenlijst: Stem kinderen en jongeren

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) vraagt kinderen en jongeren om mee te denken rondom thema’s die te maken hebben met de […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video