Laatste nieuws

po vo
Nieuws 1 juli 2019

Meld u aan als inspiratieregio/gemeente voor een effectievere aanpak van de ontwikkeling van kinderen

Belangstelling deelname lerend netwerk Alle kinderen in Nederland optimale ontwikkelkansen bieden, daar maken wij ons sterk voor. De aansluiting tussen […]

Lees verder
po vo
Nieuws 27 juni 2019

Tweede Kamer over passend onderwijs: grote verbeterslag nodig 

Op 26 juni hebben de leden van de Vaste Kamercommissie OCW in een debat van ruim vier uur kritische vragen gesteld aan […]

po vo
Nieuws 26 juni 2019

Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren

De Jeugdwet en de wet op het passend onderwijs stellen het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) verplicht als overleg tussen […]

po vo
Nieuws 26 juni 2019

Maatwerk en passend onderwijs bij complexe zorgvragen: de leerling centraal

Voorbeelden uit de praktijk van primair en voortgezet onderwijs Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar niet voor ieder kind […]

po vo
Nieuws 24 juni 2019

Evaluatieprogramma Passend Onderwijs: tussentijdse resultaten beschikbaar

In augustus 2014 werd de Wet passend onderwijs van kracht. Een veelomvattend beleid dat direct of indirect het iedereen raakt […]

po vo
Nieuws 19 juni 2019

Weet Wat Ik Heb.nl ondersteunt kinderen met een aandoening

WeetWatIkHeb.nl is een nieuwe online portal, speciaal gemaakt om kinderen met een aandoening te ondersteunen bij het vertellen van hun […]

po vo
Nieuws 18 juni 2019

Landelijke Actieweek Thuiszitters

Tijdens de Landelijk Actieweek Thuiszitters vonden er door het hele land extra activiteiten plaats rond het terugdringen van thuiszitten. JongerenTOP […]

vo
Nieuws 18 juni 2019

Ilias El Hadioui gastspreker op bijeenkomst over versterken samenwerking scholen en (boven)schoolse voorzieningen

Onder het motto ‘Van uit zicht naar in zicht’ organiseren het Steunpunt Passend Onderwijs en het NJi op 9 oktober […]

vo
Nieuws 17 juni 2019

Voor 15 december aanmelden voor opting out lwoo

Vo-samenwerkingsverbanden kunnen ook in 2020 gebruik maken van opting out lwoo. Daarmee kunnen samenwerkingsverbanden afwijken van de regels voor vaste […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video