Laatste nieuws

po vo
Nieuws 23 februari 2017

Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs

Elk halfjaar verschijnt van het meerjarig evaluatieprogramma een samenvatting van de resultaten van passend onderwijs, onder de noemer Stand van […]

Lees verder
po vo
Nieuws 23 februari 2017

Begeleidersgroep ingesteld voor ondersteuning van (v)so-veld in transities

De stuurgroep ‘(v)so in de transities’ heeft een begeleidersgroep ingesteld, die dit schooljaar advies en ondersteuning kan bieden aan bestuurders/directeuren […]

po vo
Nieuws 22 februari 2017

Actietafel Roermond

Hoe zorg je ervoor dat kinderen niet thuis komen te zitten en onderwijs op school kunnen krijgen? Actietafel Roermond heeft […]

po vo
Nieuws 21 februari 2017

Oproep: meedenken over conferentie Passend Onderwijs

Ook dit jaar vindt op 5 en 6 oktober de tweedaagse conferentie voor en door samenwerkingsverbanden po/vo plaats in de […]

po vo
Nieuws 20 februari 2017

Passend onderwijs en btw

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn vrijgesteld van btw voor de taken zoals die zijn opgesomd in artikel 18a, zesde lid, van […]

po vo
Nieuws 15 februari 2017

Internetconsultatie wetsvoorstel voortijdig schoolverlaten

Met het wetsvoorstel ‘regionale samenwerking vsv en jongeren in een kwetsbare positie’ komt er een wettelijke basis voor voortzetting van […]

po vo
Nieuws 10 februari 2017

Thuiszitterstop – gezien vanuit het leerlingenperspectief

Op 6 februari vond de tweede Thuiszitterstop plaats, een ontmoeting tussen de overheid, het onderwijs, de zorg en ouders om […]

po vo
Nieuws 10 februari 2017

G4 slaan handen ineen tegen thuiszitten

De vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en acht samenwerkingsverbanden hebben voor het eerst samen concrete afspraken […]

po vo
Nieuws 9 februari 2017

Netwerkbijeenkomst bedrijfsvoering en financieel management

Ook dit jaar organiseren wij voor ‘financials’ twee netwerkbijeenkomsten rond het thema financiën en bedrijfsvoering. In deze kosteloze netwerkbijeenkomsten ontvangt u […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video