Laatste nieuws

po vo
Nieuws 5 december 2016

Internetconsultatie: Onderwijs op een andere locatie

De openbare internetconsultatie rond het conceptwetsvoorstel Onderwijs op een andere locatie staat tot 31 januari open op deze website. Dit conceptwetsvoorstel […]

Lees verder
po vo
Nieuws 1 december 2016

Samenvatting input Regiobijeenkomsten Lwoo-Pro oktober 2016

In het najaar van 2016 is een drietal regionale bijeenkomsten voor scholen en samenwerkingsverbanden georganiseerd, door OCW en het Steunpunt […]

po vo
Nieuws 30 november 2016

Oproep invullen vragenlijst: dubbel bijzonder

Passend onderwijs streeft naar een passende plek voor ieder kind, dus ook voor begaafde leerlingen met mogelijk extra ondersteuningsbehoeften. Het […]

po vo
Nieuws 25 november 2016

Regiobijeenkomsten lwoo/pro

De verdere inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs: eind oktober vonden hierover drie regionale bijeenkomsten plaats van het […]

po vo
Nieuws 8 november 2016

Rapportage van de werkgroep samenwerking onderwijs in geslotenheid en swv VO

In maart 2013 verscheen de eerste versie van ‘Focus op onderwijstraject: een handreiking voor een doorlopend onderwijstraject voor, tijdens en […]

po vo
Nieuws 3 november 2016

Internetconsultatie aanscherping meldcode kindermishandeling

Betrokkenen kunnen tot 24 november a.s. in een internetconsultatie hun mening geven over het conceptvoorstel om de ‘Meldcode kindermishandeling en […]

po vo
Nieuws 3 november 2016

Interview Marc Dullaert: “Een leerling is niet zomaar ineens een thuiszitter”

Het zal de lezers van deze website niet zijn ontgaan dat voormalig kinderombudsman Marc Dullaert aanjager is van het thuiszitterspact. […]

po vo
Nieuws 27 oktober 2016

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel ‘Instemmingsrecht ouders op handelingsdeel ontwikkelperspectief’

De Tweede Kamer heeft op 25 oktober ingestemd met het wetsvoorstel om ouders instemmingsrecht te geven op het handelingsdeel van […]

po vo
Nieuws 27 oktober 2016

Samen nadenken over de toekomst van lwoo

Deze maand organiseerde het Steunpunt Passend Onderwijs VO i.s.m. het Platform Samenwerkingsverbanden VO, Stichting Platforms vmbo, het Landelijk werkverband Praktijkonderwijs […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video