Laatste nieuws

po vo so
Nieuws 16 juni 2021

Handelingskader thuisblijvers corona

Er zijn gezinnen waar één of meerdere gezinsleden een dermate kwetsbare gezondheid heeft dat een besmetting met corona tot ernstige […]

Lees verder
po vo so
Nieuws 14 juni 2021

Stappenplan samenhang corona-steunpakketten jeugd

Op de website van het NJi staat een stappenplan voor gemeenten en onderwijs (schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs) die voor […]

po vo so
Nieuws 10 juni 2021

Het publieke leven is nog niet goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijk beperking

Mensen met een lichamelijke beperking participeren minder in het publieke leven, dan mensen zonder lichamelijke beperking. Ze ervaren ook minder […]

po vo so
Nieuws 1 juni 2021

FAQ Privacy en gegevensdeling in de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp

Er leven veel vragen rond privacy en het delen en verwerken van persoonsgegevens tussen gemeenten, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden. Deze verzameling […]

po vo so
Nieuws 1 juni 2021

Canon speciaal & passend onderwijs

Op dinsdag 1 juni is de digitale Canon speciaal & passend onderwijs gelanceerd en toegankelijk voor het brede publiek. De […]

po vo so
Nieuws 28 mei 2021

Nieuwe bekostigingssystematiek lwoo en pro op zijn vroegst in 2025 ingevoerd

Het ministerie van OCW werkt momenteel aan een nieuwe verdelingssystematiek voor de gelden voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro). […]

po vo so
Nieuws 27 mei 2021

Proeftuinen onderwijszorgarrangementen

Over de combinatie van onderwijs en zorg bestaan veel vragen. Wat mag wel en wat niet, welke ruimte bieden de […]

po vo so
Nieuws 26 mei 2021

Eerste onderzoek naar stand van zaken inclusief onderwijs in Nederland

Het Nederlands Centrum voor Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) heeft in opdracht van FNO-programma Jongeren INC het afgelopen jaar het eerste […]

po vo so
Nieuws 21 mei 2021

Vervolgonderzoek: De kracht om door te zetten in de praktijk

Op 20 mei 2021 heeft Marc Dullaert, voormalig Kinderombudsman, namens Gedragswerk aan Minister Slob van Onderwijs en Staatssecretaris Blokhuis van […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video