Laatste nieuws

po vo
Nieuws 5 september 2018

Nieuwe beleidsregel afwijking onderwijstijd voor leerlingen met een beperking

Het uitgangspunt van de onderwijswetgeving is dat alle kinderen onderwijs volgen op school. Soms kunnen kinderen echter vanwege psychische of […]

Lees verder
po vo
Nieuws 5 september 2018

PO-Raad, VO-raad en LECSO verkennen één Wet op het Funderend Onderwijs

De belangenorganisaties in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs willen een onderzoek laten doen naar de haalbaarheid en wenselijkheid om […]

po vo
Nieuws 4 september 2018

“Onderwijs en gemeenten werken te weinig samen”

Voormalig wethouder René Peeters blikt vooruit op zijn nieuwste opdracht. Een riskante opdracht, omdat hij advies moet gaan uitbrengen hoe […]

po vo
Nieuws 3 september 2018

Special Verrassend Passend: verantwoording

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben een grote, uitdagende maatschappelijke opdracht: bewerkstelligen dat elke leerling optimaal, passend onderwijs krijgt. Om deze opdracht […]

po vo
Nieuws 3 september 2018

Update kijkdozen 2017-2018

Nu de definitieve bedragen voor 2017-2018 zijn gepubliceerd, dienen ook de bekostigingsbedragen op basis van de telling 1 februari 2017 […]

po vo
Nieuws 29 augustus 2018

Update kijkdoos 2018-2019 groeiregeling voor SWV VO augustus 2018

De kijkdoos voor het SWV VO is aangepast met de nieuwe bedragen voor 2018-2019 voor het VSO. Er is sprake […]

po vo
Nieuws 23 augustus 2018

PrivacyApp Jeugd volledig vernieuwd

De PrivacyApp Jeugd voor jongeren en professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming is volledig vernieuwd. De informatie is volledig aangepast […]

po vo
Nieuws 21 augustus 2018

Geschillencommissie voor passend onderwijs herbenoemd

Minister Slob heeft de leden van de Geschillencommissie voor Passend Onderwijs (GPO) voor vier jaar herbenoemd. De benoeming van de […]

po vo
Nieuws 12 juli 2018

Tien succesfactoren voor passend onderwijs

Op basis van de bijeenkomst over verevening in maart 2018 hebben deelnemers succesfactoren voor passend onderwijs geformuleerd. Tijdens de vervolgsessie […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video