Laatste nieuws

po vo
Nieuws 12 november 2018

Binnenkort: Verrassend Passend special in en om de school

Op allerlei niveaus werken mensen met hart en ziel aan passend onderwijs, maar uiteindelijk gaat het er om wat er […]

Lees verder
po vo
Nieuws 30 oktober 2018

Oproep: doorontwikkelen scan passend onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs zoekt schoolleiders en medewerkers van scholen die mee willen denken met de (door)ontwikkeling van de scan […]

vo
Nieuws 23 oktober 2018

Verrassend Passend: special over samenwerking regulier en speciaal vo

Krachtige samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs – waar nodig in samenspraak met jeugdhulp, welzijn en zorg – is van […]

po vo
Nieuws 18 oktober 2018

Trends in verwijzingen speciaal onderwijs 2011-2017

Naar aanleiding van recente toename van het aantal leerlingen in speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs op landelijk niveau zijn […]

po vo
Nieuws 17 oktober 2018

Tweedaagse: bekijk het online magazine

Op donderdag 4 en vrijdag 5 oktober vond de Tweedaagse passend onderwijs plaats in Lunteren. Bestuurders van samenwerkingsverbanden en schoolbesturen […]

po vo
Nieuws 16 oktober 2018

Reflectietool integrale zorg voor kind en gezin

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft samen met Vilans een reflectietool ontwikkeld, die zorgverleners moet gaan helpen om de zorg, de ondersteuning […]

po vo
Nieuws 11 oktober 2018

Update van Kijkglas 1

In Kijkglas 1 en Kijkglas 2 worden de aantallen bekostigde leerlingen van het samenwerkingsverband weergegeven. De informatie in Kijkglas 1 […]

vo
Nieuws 11 oktober 2018

Nieuwe module model meerjarenbegroting swv VO

De module model meerjarenbegroting voor samenwerkingsverbanden VO is weer geüpdatet. Deze module betreft versie 6.0 van het begrotingsmodel. Ten opzichte […]

po vo
Nieuws 10 oktober 2018

Terugblik tweedaagse: ‘Onderwijs en zorg hebben elkaar nodig’

‘Ga met kinderen in gesprek over wat ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen en win advies in bij […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video