Laatste nieuws

po vo
Nieuws 17 mei 2018

Handreiking Doorstroom van ISK naar MBO

Het leren van het Nederlands start voor de leerling intensief op de ISK en ontwikkelt zich daarna gestaag verder in […]

Lees verder
po vo
Nieuws 17 mei 2018

Adviseren over maatschappelijke vraagstukken in het onderwijs?

Solliciteer voor de nieuwe themacommissie School & Omgeving! De VO-raad start in september de themacommissie School & Omgeving; een stevige […]

po vo
Nieuws 16 mei 2018

Onderzoeksresultaten passend onderwijs op school en in de klas

Met de invoering van passend onderwijs wordt beoogd betere voorwaarden te creëren voor het tegemoetkomen aan extra ondersteuningsbehoeften van leerlingen. […]

po vo
Nieuws 14 mei 2018

Brede inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp 2018

Het consortium Evaluatie Passend Onderwijs voert in 2018 in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een landelijk verdiepingsonderzoek uit […]

po vo
Nieuws 14 mei 2018

Voortgang wetstraject verdere inpassing lwoo/pro in passend onderwijs

Het ministerie van OCW heeft een bericht gepubliceerd over de ontwikkelingen rond de wetswijziging in het kader van het leerwegondersteunend […]

po vo
Nieuws 9 mei 2018

Aangepaste handreiking FG

De handreiking voor het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming is aangepast. De wijziging betreft artikel 4.5.1. Aanmelding FG. Organisaties […]

po vo
Nieuws 9 mei 2018

Landelijke bijeenkomst ‘invlechting’ (voortgezet) speciaal onderwijs

Op 19 juni nodigen LECSO, PO-Raad en VO-raad geïnteresseerde bestuurders en directeuren (PO, VO, SO en samenwerkingsverbanden) uit om meer […]

po vo
Nieuws 3 mei 2018

Rapport Passend onderwijs voor begaafde leerlingen

Wat is de stand van zaken binnen de samenwerkingsverbanden van het primair en voortgezet onderwijs op het gebied van onderwijs […]

po vo
Nieuws 30 april 2018

Update: Kijkglas en Kijkdozen

Inmiddels heeft DUO de gegevens in Kijkglas 3 geüpdatet. Dat betekent dat er ook nieuwe kijkdozen zijn: Kijkdoos 2018-2019 Groeiregeling […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video