Laatste nieuws

po vo so
Nieuws 9 september 2021

Op zoek naar initiatieven van afstandsonderwijs voor thuiszitters

Maak jij gebruik van afstandsonderwijs om les te geven aan thuiszitters? Sinds de uitbraak van corona, of misschien ook al […]

Lees verder
po vo so
Nieuws 8 september 2021

Niet vergeten: aanvragen bijzondere bekostiging

De eerste schooldag is een peildatum voor de aanvraag van de bijzondere bekostiging. Deze bijzondere bekostiging kan aangevraagd worden voor […]

po vo so
Nieuws 6 september 2021

Week van Inclusief Onderwijs – maandag 27 sept – vrijdag 1 okt

Een inclusieve samenleving begint bij een stevig fundament: inclusief onderwijs. Een onderwijssysteem waarin iedereen welkom is en alle kinderen en […]

po vo so
Nieuws 3 september 2021

Bijeenkomst ontwikkelgroep Jeugdhulp in school 4

De vierde bijeenkomst van de ontwikkelgroep Jeugdhulp in school vindt plaats op donderdag 16 september 2021. Deze bijeenkomst start met […]

po vo so
Nieuws 1 september 2021

NVS-NVL en VvSL gefuseerd tot nieuwe vereniging BiOND

Met ingang van 1 augustus 2021 zijn de NVS-NVL (Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders) en de VvSL (Vereniging van […]

po vo so
Nieuws 31 augustus 2021

Update: Model Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs-Gemeenten-Jeugdhulp

Met het Privacy Convenant worden afspraken vastgelegd tussen gemeenten, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden over het verwerken van persoonsgegevens van jongeren (en […]

po vo
Nieuws 25 augustus 2021

Luister naar de leerling!

Leerlingen krijgen inspraak op hun eigen ontwikkelingsperspectief, een goede zet. Dit staat tevens in één lijn met het standpunt van […]

po vo so
Nieuws 23 augustus 2021

Brief inzake middelen niet-ingeschreven kinderen Nationaal Programma Onderwijs

In de brief van 20 juli 2021 informeerde demissionair minister Slob de Tweede Kamer over wat er voor thuiszitters wordt […]

po vo so
Nieuws 22 juli 2021

Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2022–2023

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juli 2021, nr. 28584366, houdende de vaststelling van de […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video