Laatste nieuws

po vo so
Nieuws 29 maart 2021

Update: Model Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs-Gemeenten-Jeugdhulp

Met het Privacy Convenant worden afspraken vastgelegd tussen gemeenten, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden over het verwerken van persoonsgegevens van jongeren (en […]

Lees verder
po vo so
Nieuws 26 maart 2021

LOTkeuzehulp geeft leerlingen met ondersteuningsvragen tips voor slimme apps

Hoe kunnen ICT-hulpmiddelen succesvol ingezet worden bij (dreigende) thuiszitters in het onderwijs? Welke behoeften hebben leerlingen en wat werkt dan […]

po vo
Nieuws 25 maart 2021

Praktijk leren in simulatielokaal

Het Schreuder College De Villeneuvestraat in Rotterdam heeft sinds kort een simulatielokaal, waarin leerlingen die moeilijk leren door middel van […]

po vo
Nieuws 22 maart 2021

Incomplete dossiers

Bij de helpdesk van Steunpunt Passend Onderwijs komt regelmatig de volgende vraag binnen: Mag een samenwerkingsverband van de wet- en […]

po vo
Nieuws 19 maart 2021

Oproep aan aantal samenwerkingsverbanden: ontwikkel tijdpad voor aanstellen onafhankelijk lid intern toezicht

De VO-raad en PO-Raad hebben een brief gestuurd aan samenwerkingsverbanden die nog geen onafhankelijk lid hebben aangesteld binnen het intern […]

vo
Nieuws 18 maart 2021

Nieuwe subsidieregeling ‘voorkomen onnodig zittenblijven in het voortgezet onderwijs’ gepubliceerd

Sinds 2015 stelt het Ministerie van OCW jaarlijks subsidie beschikbaar aan vo-scholen om onnodig zittenblijven met lente- en zomerscholen te […]

po vo
Nieuws 16 maart 2021

Maatregel 23: samenwerkingsverbanden stellen een eigen plan op voor 7 mei

De gezamenlijke samenwerkingsverbanden hebben een collectief plan aangeboden aan minister Slob voor het terugdringen van mogelijk bovenmatige reserves. De minister […]

po vo so
Nieuws 15 maart 2021

Uitnodiging: Netwerkbijeenkomst PO/VO-J42 – woensdag 14 april 2021

De eerstvolgende netwerkbijeenkomst PO/VO-J42 vindt plaats op woensdag 14 april aanstaande van 9.00 tot 11.00 uur en staat in het […]

po vo
Nieuws 11 maart 2021

Talkshow Deltaplan Mentale Gezondheid: bekijk de livestream!

Op 12 maart organiseert MIND in samenwerking met De Argumentenfabriek een online talkshow. Politieke partijen, werkgeversorganisaties, jongeren en de onderwijssector […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video