Laatste nieuws

po vo so
Nieuws 6 oktober 2021

Ondersteuningsplan: begin tijdig met de voorbereidingen

Samenwerkingsverbanden stellen minstens eens in de 4 jaar een ondersteuningsplan vast. Ze sturen dit naar de inspectie vóór 1 mei […]

Lees verder
po vo so
Nieuws 29 september 2021

Uitvraag naar de rol van swv’s po en vo overgang

Er is veel algemene informatie beschikbaar rondom de overgang van po naar vo, maar veel minder informatie gericht op de […]

po vo so
Nieuws 29 september 2021

Uitnodiging feestelijke ‘Launch’ | Weten wat werkt: Op weg naar een roadmap voor interventies bij schoolweigering

Hoe kunnen we kinderen en jongeren helpen die niet of zeer beperkt naar school gaan door emotionele stress (zoals angst, […]

po vo
Nieuws 28 september 2021

Doorstart intervisietraject leidinggevenden samenwerkingsverbanden

Het Netwerk LPO en de Sectorraad swv vo organiseren, met ondersteuning van het Steunpunt Passend Onderwijs, een intervisietraject van 4 […]

po vo so
Nieuws 17 september 2021

Netwerkbijeenkomst PO/VO-J42: ‘De stem van de jongere’

Binnen passend onderwijs en jeugdhulp praten we vaak over kinderen en jongeren, maar niet vaak genoeg met hen. Terwijl het […]

po vo so
Nieuws 14 september 2021

Inschrijven nu mogelijk voor de bijeenkomst bovenschoolse voorzieningen

Op 7 oktober 2021 van 15.00-17.00 uur organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het NJi en medewerkers van OPDC’s […]

po vo so
Nieuws 13 september 2021

Samenwerkingsverbanden zetten stevige stap in afbouw reserves

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zetten in 2020 een eerste, stevige stap in het afbouwen van hun bovenmatige reserves: die slonken […]

po vo so
Nieuws 10 september 2021

Brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie

Dyslexie is de afgelopen jaren een veelgebruikte term geworden. Niet alleen in het onderwijs maar ook in de bredere samenleving. […]

po vo so
Nieuws 10 september 2021

Van thuis weer naar school

Binnen het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is specifiek aandacht voor (potentiële) uitval onder kinderen en jongeren. Het ministerie van OCW […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video