Laatste nieuws

po vo
Nieuws 11 december 2019

Vooruitblik activiteitenaanbod 2020

In 2020 organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs verschillende ondersteunende activiteiten. We willen u graag attenderen op de bijeenkomsten die gepland […]

Lees verder
vo
Nieuws 3 december 2019

Online nieuwe versie bekostiging (v)so passend onderwijs, 29 november 2019

Bekijk hier de nieuwe versie bekostiging (v)so passend onderwijs.

po vo
Nieuws 3 december 2019

Rapport Kinderombudsman leerlingenvervoer

In het rapport “Als de weg naar passend onderwijs niet passend is“ heeft De Kinderombudsman vragen, klachten en ontvangen informatie […]

po vo
Nieuws 2 december 2019

Oproep ‘Staat van de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs’

Na de succesvolle edities van 2018 en 2019 verschijnt ook komend jaar een ‘Staat van de Samenwerkingsverbanden’, in de vorm […]

po vo
Nieuws 28 november 2019

Nieuwe special Verrassend Passend: barrières voor (financiële) samenwerking onderwijs-jeugd doorbroken

Bestaande wettelijke barrières maken het niet eenvoudig om tot een goede (financiële) samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te komen, maar […]

po vo
Nieuws 28 november 2019

Openbare verantwoordingswebsite ‘Samenwerkingsverbanden op de kaart’ online

Op 28 november is tijdens de ALV van de VO-raad de website ‘Samenwerkingsverbanden op de Kaart’ gepresenteerd. Op deze openbare […]

po vo
Nieuws 28 november 2019

ALV: Leden sectorraden stellen speerpunten voor passend onderwijs vast

Tijdens de ALV’s van de VO-raad en de PO-Raad hebben de leden ingestemd met de ‘inbreng voor de evaluatie van […]

po vo
Nieuws 28 november 2019

Oproep Onderwijsraad: denk mee over sociale inclusie van leerlingen met een beperking

De Onderwijsraad werkt momenteel aan een advies over de vraag hoe het onderwijs kan bijdragen aan de sociale inclusie van […]

po vo
Nieuws 25 november 2019

Meerjarig onderzoek naar passend onderwijs en themaonderzoek swv

De Inspectie van het Onderwijs gaat de komende jaren onderzoek doen ‘naar de effecten van verschillen in beleidskeuzes tussen samenwerkingsverbanden […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video