Laatste nieuws

po vo
Nieuws 4 februari 2019

Minister en kamer op zoek naar passend onderwijs

Het debat tussen minister Slob en de Tweede Kamer over Passend Onderwijs op 31 januari 2019 was in veel opzichten […]

Lees verder
po vo
Nieuws 29 januari 2019

Slob ziet maatregelen voor onafhankelijk toezicht passend onderwijs als ‘een goede inzet’

Minister Slob vindt de maatregelen van de VO-raad en PO-Raad voor onafhankelijk(er) toezicht bij samenwerkingsverbanden ‘een goede inzet’. De maatregelen […]

po vo
Nieuws 22 januari 2019

Privacy en gegevens delen in het sociaal domein: de wetgever is aan zet

Het delen van gegevens in het sociale domein is vanwege privacywetgeving voor professionals en zorginstellingen een heikel punt. Tijdens de […]

po vo
Nieuws 21 januari 2019

Aanpak informatiebeveiliging en privacy voor po en vo

Het is van groot belang dat iedereen binnen de VO-schoolorganisatie bewust, zorgvuldig en verantwoord omgaat met persoonsgegevens. Bij het ontstaan van […]

po vo
Nieuws 21 januari 2019

Nieuwkomers: informatieverspreiding en uitvraag over toetsing

Bij het Steunpunt Passend Onderwijs komen steeds meer vragen binnen over nieuwkomers in het regulier onderwijs. In nauwe samenwerking met […]

po vo
Nieuws 18 januari 2019

VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller bezoekt Rotterdamse dovenschool

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, bezocht vorige week dovenschool de Auris Dr. M. Polanoschool in Rotterdam. Tijdens zijn bezoek […]

po vo
Nieuws 17 januari 2019

Nieuw: handreiking onafhankelijk voorzitter van het samenwerkingsverband

Op de algemene ledenvergaderingen van de PO-Raad en VO-raad van november 2018 hebben de leden afgesproken om zich binnen hun […]

po vo
Nieuws 15 januari 2019

Reminder oproep ‘Staat van de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs’

In april 2019 presenteert de Inspectie van het onderwijs het jaarlijkse rapport ‘Staat van het Onderwijs’ op het gelijknamige congres. […]

po vo
Nieuws 10 januari 2019

Verevening en verwijzingen naar speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Heeft verevening invloed op de verwijzingen naar het speciaal onderwijs? Evaluatie Passend Onderwijs heeft in de periode tot en met […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video