Laatste nieuws

po vo
Nieuws 20 september 2018

Collegiale visitatie: goede manier om van elkaar te leren

Het afgelopen jaar heeft het Steunpunt passend onderwijs verschillende samenwerkingsverbanden en scholen ondersteund bij het uitvoeren van collegiale visitaties. Teams […]

Lees verder
po vo
Nieuws 20 september 2018

Handreiking kwaliteit samenwerkingsverbanden

De werkgroep kwaliteit van het netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs (LPO) heeft een handreiking kwaliteit samengesteld. De inhoud is hoofdzakelijk gebaseerd […]

po vo
Nieuws 19 september 2018

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling voor onderwijsprofessionals

Geweld hoort nergens thuis, maar toch zijn huiselijk geweld en kindermishandeling de meest voorkomende gevallen van geweld in Nederland. Hierbij […]

po vo
Nieuws 18 september 2018

Scholenconferentie ‘Verrassend Passend’: verleg je grenzen!

Passend onderwijs bestaat nu ruim 4 jaar. Tijd om de balans op te maken! Hoe werkt u samen met uw […]

po vo
Nieuws 11 september 2018

Tweedaagse: meld u nu aan voor de workshops!

Leidinggevenden van samenwerkingsverbanden zijn van harte uitgenodigd om, samen met hun partners bij de gemeente en scholen, de Tweedaagse op […]

po vo
Nieuws 11 september 2018

Passend onderwijs, zoals het bedoeld is

Passend onderwijs is maatwerk. Dat blijkt uit dit praktijkvoorbeeld van Amber. Haar school, Het Vechtdal College in Dedemsvaart, heeft dat […]

po vo
Nieuws 5 september 2018

Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2019-2020

OCW heeft weer de Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro gepubliceerd, voor schooljaar 2019-2020. Hierin is de lijst van […]

po vo
Nieuws 5 september 2018

Nieuwe beleidsregel afwijking onderwijstijd voor leerlingen met een beperking

Het uitgangspunt van de onderwijswetgeving is dat alle kinderen onderwijs volgen op school. Soms kunnen kinderen echter vanwege psychische of […]

po vo
Nieuws 5 september 2018

PO-Raad, VO-raad en LECSO verkennen één Wet op het Funderend Onderwijs

De belangenorganisaties in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs willen een onderzoek laten doen naar de haalbaarheid en wenselijkheid om […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video