Laatste nieuws

po vo
Nieuws 17 juli 2019

Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2020–2021

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2019, nr. 9030795, houdende de vaststelling van de […]

Lees verder
po vo
Nieuws 9 juli 2019

Kamer wil mogelijk landelijke norm voor basisondersteuning

De Tweede Kamer verzoekt minister Slob om bij de evaluatie van het Passend Onderwijs een landelijke norm voor basisondersteuning per […]

vo
Nieuws 9 juli 2019

Leerlingen praktijkonderwijs ontvangen schooldiploma

Een groot aantal leerlingen, die het praktijkonderwijs hebben afgerond, hebben op 1 juli een schooldiploma uitgereikt gekregen. Hiermee wordt vooruitgelopen […]

po vo
Nieuws 8 juli 2019

Scan Passend Onderwijs PO online!

De Scan Passend Onderwijs geeft u aanknopingspunten voor gesprekken met collega’s, maakt ontwikkelgebieden zichtbaar en helpt bij de evaluatie van […]

po vo
Nieuws 8 juli 2019

Kamer wil mogelijk landelijke norm voor basisondersteuning

De Tweede Kamer verzoekt minister Slob om bij de evaluatie van het Passend Onderwijs een landelijke norm voor basisondersteuning per […]

po vo
Nieuws 7 juli 2019

Lerend netwerk “Met andere ogen”

Meld u aan als inspiratieregio/gemeente en werk samen voor de ontwikkelkansen van kinderen en jongeren Alle kinderen en jongeren in […]

po vo
Nieuws 1 juli 2019

Meld u aan als inspiratieregio/gemeente voor een effectievere aanpak van de ontwikkeling van kinderen

Belangstelling deelname lerend netwerk Alle kinderen in Nederland optimale ontwikkelkansen bieden, daar maken wij ons sterk voor. De aansluiting tussen […]

po vo
Nieuws 27 juni 2019

Tweede Kamer over passend onderwijs: grote verbeterslag nodig 

Op 26 juni hebben de leden van de Vaste Kamercommissie OCW in een debat van ruim vier uur kritische vragen gesteld aan […]

po vo
Nieuws 26 juni 2019

Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren

De Jeugdwet en de wet op het passend onderwijs stellen het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) verplicht als overleg tussen […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video