Laatste nieuws

po vo so
Nieuws 17 september 2021

Netwerkbijeenkomst PO/VO-J42: ‘De stem van de jongere’

Binnen passend onderwijs en jeugdhulp praten we vaak over kinderen en jongeren, maar niet vaak genoeg met hen. Terwijl het […]

Lees verder
po vo so
Nieuws 14 september 2021

Inschrijven nu mogelijk voor de bijeenkomst bovenschoolse voorzieningen

Op 7 oktober 2021 van 15.00-17.00 uur organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het NJi en medewerkers van OPDC’s […]

po vo so
Nieuws 13 september 2021

Samenwerkingsverbanden zetten stevige stap in afbouw reserves

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zetten in 2020 een eerste, stevige stap in het afbouwen van hun bovenmatige reserves: die slonken […]

po vo so
Nieuws 10 september 2021

Brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie

Dyslexie is de afgelopen jaren een veelgebruikte term geworden. Niet alleen in het onderwijs maar ook in de bredere samenleving. […]

po vo so
Nieuws 10 september 2021

Van thuis weer naar school

Binnen het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is specifiek aandacht voor (potentiële) uitval onder kinderen en jongeren. Het ministerie van OCW […]

po vo so
Nieuws 9 september 2021

Op zoek naar initiatieven van afstandsonderwijs voor thuiszitters

Maak jij gebruik van afstandsonderwijs om les te geven aan thuiszitters? Sinds de uitbraak van corona, of misschien ook al […]

po vo so
Nieuws 8 september 2021

Niet vergeten: aanvragen bijzondere bekostiging

De eerste schooldag is een peildatum voor de aanvraag van de bijzondere bekostiging. Deze bijzondere bekostiging kan aangevraagd worden voor […]

po vo so
Nieuws 6 september 2021

Week van Inclusief Onderwijs – maandag 27 sept – vrijdag 1 okt

Een inclusieve samenleving begint bij een stevig fundament: inclusief onderwijs. Een onderwijssysteem waarin iedereen welkom is en alle kinderen en […]

po vo so
Nieuws 3 september 2021

Bijeenkomst ontwikkelgroep Jeugdhulp in school 4

De vierde bijeenkomst van de ontwikkelgroep Jeugdhulp in school vindt plaats op donderdag 16 september 2021. Deze bijeenkomst start met […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video