po vo so
13 april 2021

Nieuws vanuit OCW over de verbeteragenda passend onderwijs

Vanuit de overheid spelen een aantal belangrijke ontwikkelingen rondom medezeggenschap. We zetten een paar voor u op een rij.

Onafhankelijk ouder- en jeugdinformatiepunt

In de Kamerbrief ‘Beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs’ heeft de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media genoemd dat elk samenwerkingsverband verplicht zal worden, met leerlingen en ouders, een onafhankelijk ouder- en jeugdinformatiepunt in te richten. Daarnaast is een motie aangenomen waarin wordt verzocht om ervaringsdeskundige ouders en landelijke en regionale ouderorganisaties bij de organisatie en invulling te betrekken en hiervoor te faciliteren en deze steunpunten op het niveau van een samenwerkingsverband te laten aansluiten op bestaande (regionale) initiatieven. Lees meer

Sop en instemmingsrecht

De opname van het schoolondersteuningsprofiel (sop) in de schoolgids en het instemmingsrecht op de meerjarenbegroting van het samenwerkingsverband door de OPR zijn twee van de vier onderdelen van het wetstraject Versterking medezeggenschap. Dit wetstraject ligt door de demissionaire status van het kabinet stil.

Proeftuinen voor onderwijszorginitiatieven

De overheid gaat samen met onderwijszorginitiatieven in proeftuinen uitzoeken hoe het komt dat kinderen die intensieve ondersteuning nodig hebben niet altijd een maatwerkoplossing krijgen voor de combinatie van zorg en onderwijs. Met de uitkomsten van de proeftuinen kan bijvoorbeeld het aanbod, de financieringsvormen en wet- en regelgeving geoptimaliseerd worden. Lees meer


Nieuws 17 september 2021

Netwerkbijeenkomst PO/VO-J42: ‘De stem van de jongere’

Binnen passend onderwijs en jeugdhulp praten we vaak over kinderen en jongeren, maar niet vaak genoeg met hen. Terwijl het […]

Meer lezen »

Nieuws 14 september 2021

Inschrijven nu mogelijk voor de bijeenkomst bovenschoolse voorzieningen

Op 7 oktober 2021 van 15.00-17.00 uur organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het NJi en medewerkers van OPDC’s […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video