po vo
13 oktober 2021

Nieuws vanuit het Dashboard Passend Onderwijs en SWV op de kaart

De ontwikkelingen binnen het dashboard passend onderwijs en SWV op de kaart staan niet stil. In dit bericht delen wij twee actuele ontwikkelingen.

Dashboard Passend Onderwijs – Actualisatie financiële indicatoren

Vensters heeft van DUO de financiële gegevens over 2020 ontvangen. Deze gegevens zijn vanaf nu beschikbaar in het Dashboard Passend Onderwijs. Deze gegevens zijn na inloggen via Vensters terug te vinden onder de kengetallen. De financiële gegevens zijn nog niet verwerkt naar de website SWV op de kaart. De planning is dat deze voor het eind van de maand ook zijn bijgewerkt. Nieuw is dan dat ook de prognose cijfers van de eigenvermogens van samenwerkingsverbanden worden weergegeven en afgezet tegen de verwachte signaleringswaarden.

SWV op de kaart – toevoeging algemene gegevens

De afgelopen maanden is bij SWV op de kaart naar aanleiding van een aantal verzoeken van samenwerkingsverbanden de mogelijkheid toegevoegd om de algemene gegevens die vermeld worden over samenwerkingsverbanden aan te passen. Het gaat dan om de gegevens die op de overzichtspagina worden weergegeven:

Deze gegevens, met uitzondering van het aantal leerlingen, is via het Dato cms aan te passen. Als de gegevens die nu op de website vermeld worden, DUO data, niet overeenkomen met de werkelijkheid dan kunnen deze worden overschreven met de werkelijke data. Voor vragen kan contact op worden genomen met info@swvopdekaart.nl.


Nieuws 19 oktober 2021

Landelijke conferentie ‘Passender en inclusiever!’ door integratie regulier en speciaal onderwijs

In de doorontwikkeling van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs betekent de samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs een […]

Meer lezen »

Nieuws 15 oktober 2021

Leidraad voor opzetten van ouder- en jeugdsteunpunten

De leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’ is verschenen voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs die ouder- en jeugdsteunpunten opzetten. De […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video