po vo
21 januari 2019

Nieuwkomers: informatieverspreiding en uitvraag over toetsing

Bij het Steunpunt Passend Onderwijs komen steeds meer vragen binnen over nieuwkomers in het regulier onderwijs. In nauwe samenwerking met LOWAN (www.lowan.nl) willen we de beschikbare informatie over onderwijs aan nieuwkomers met een extra ondersteuningsbehoefte en goede voorbeelden beter gaan verspreiden. Bijvoorbeeld over de koppeling van taalondersteuning aan zorg- en ondersteuningsstructuren in het onderwijs in samenwerking met samenwerkingsverbanden en/ of gemeentes. De VO-raad ontwikkelde al eerder een brochure over Onderwijs op maat aan Nieuwkomersleerlingen.

Praktijkvoorbeelden

Eén van de vragen die regelmatig terugkeert gaat over de toetsing van nieuwkomers. Veel van de toetsen zijn op de Nederlandse taal gebaseerd. Dit is uiteraard lastig als leerlingen de Nederlandse taal niet machtig zijn. We willen graag praktijkvoorbeelden ophalen ten aanzien van de verschillende testen en toetsen die worden gebruikt om het onderwijsniveau van de leerling op een goede manier in te schatten. Bijvoorbeeld in verband met doorstroom naar een andere school.

Welke testen worden bij u ingezet? Stuur een mail aan: Boudien Bakker: b.bakker@poraad.nl of b.bakker@lowan.nl

 


Nieuws 21 februari 2019

Oproep deelname ontwikkelgroep: samenwerking en integratie speciaal en regulier onderwijs (in PO en VO)

Praktijkonderzoeken in het primair en voortgezet onderwijs tonen een groeiend aantal initiatieven op het gebied van samenwerking en integratie van […]

Meer lezen »

Nieuws 20 februari 2019

Alles willen weten over privacy? Bekijk deze films!

Samenwerkingsverbanden en scholen hebben in het kader van passend onderwijs veel vragen over het gebruik van persoonsgegevens, gezondheidsgegevens en informatiebeveiliging. […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video