po vo
21 januari 2019

Nieuwkomers: informatieverspreiding en uitvraag over toetsing

Bij het Steunpunt Passend Onderwijs komen steeds meer vragen binnen over nieuwkomers in het regulier onderwijs. In nauwe samenwerking met LOWAN (www.lowan.nl) willen we de beschikbare informatie over onderwijs aan nieuwkomers met een extra ondersteuningsbehoefte en goede voorbeelden beter gaan verspreiden. Bijvoorbeeld over de koppeling van taalondersteuning aan zorg- en ondersteuningsstructuren in het onderwijs in samenwerking met samenwerkingsverbanden en/ of gemeentes. De VO-raad ontwikkelde al eerder een brochure over Onderwijs op maat aan Nieuwkomersleerlingen.

Praktijkvoorbeelden

Eén van de vragen die regelmatig terugkeert gaat over de toetsing van nieuwkomers. Veel van de toetsen zijn op de Nederlandse taal gebaseerd. Dit is uiteraard lastig als leerlingen de Nederlandse taal niet machtig zijn. We willen graag praktijkvoorbeelden ophalen ten aanzien van de verschillende testen en toetsen die worden gebruikt om het onderwijsniveau van de leerling op een goede manier in te schatten. Bijvoorbeeld in verband met doorstroom naar een andere school.

Welke testen worden bij u ingezet? Stuur een mail aan: Boudien Bakker: b.bakker@poraad.nl of b.bakker@lowan.nl

 


Nieuws 24 juli 2019

Het Jongerenpanel FNO – Zorg voor Kansen – zoekt nieuwe leden

Het Jongerenpanel bestaat uit jongeren tussen de 15-25 jaar met verschillende achtergronden en verschillende aandoeningen. Wat de panelleden bindt is […]

Meer lezen »

Nieuws 24 juli 2019

Bijeenkomst verkenning bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs Praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Op dinsdagmiddag 10 september 2019 vindt er vanuit het ministerie van OCW een bijeenkomst plaats over bevoegdheden in het praktijkonderwijs […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video