po vo
11 april 2019

Nieuwe versie Scan Passend Onderwijs

De Scan Passend Onderwijs geeft u aanknopingspunten voor gesprekken met collega’s, maakt ontwikkelgebieden zichtbaar en helpt bij de evaluatie van de voortgang van het passend onderwijs. Met diverse vertegenwoordigers in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs hebben wij de afgelopen maanden gewerkt aan het actualiseren en herschrijven van deze scan. Naast de scan van het vo is er nu ook een versie voor het po en het (v)so beschikbaar!

De scan kan zowel door de individuele school worden ingevuld, als door het schoolbestuur of samenwerkingsverband. Het is mogelijk om de resultaten van de deelnemende scholen van het schoolbestuur of samenwerkingsverband onderling te vergelijken.

Nieuwe ontwikkeling
Met diverse vertegenwoordigers in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs hebben wij de afgelopen maanden gewerkt aan het actualiseren en herschrijven van deze scan. Denk hierbij aan de verschillende bestuurders, schoolleiders en andere medewerkers uit het po, (v)so en het vo en met bijzondere dank voor de betrokkenheid van het NJi en LECSO bij de ontwikkeling van deze scan.

Verder is er vanaf jaar, naast de scan voor het voortgezet onderwijs (reeds door 1.000 scholen ingevuld!) ook een scan beschikbaar voor het speciaal onderwijs (po en vo) en het primair onderwijs. Tegelijkertijd is er samen met de professionals een gesprekshandleiding ontwikkeld die scholen en samenwerkingsverbanden kunnen gebruiken om het gesprek over passend onderwijs te voeren.

Online
De scan voor het vo staat online.
De scan van het po staat voor de zomer online.
De scan voor het (v)so staat voor de zomer online.

 


Nieuws 24 juli 2019

Het Jongerenpanel FNO – Zorg voor Kansen – zoekt nieuwe leden

Het Jongerenpanel bestaat uit jongeren tussen de 15-25 jaar met verschillende achtergronden en verschillende aandoeningen. Wat de panelleden bindt is […]

Meer lezen »

Nieuws 24 juli 2019

Bijeenkomst verkenning bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs Praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Op dinsdagmiddag 10 september 2019 vindt er vanuit het ministerie van OCW een bijeenkomst plaats over bevoegdheden in het praktijkonderwijs […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video