po vo
28 november 2019

Nieuwe special Verrassend Passend: barrières voor (financiële) samenwerking onderwijs-jeugd doorbroken

Bestaande wettelijke barrières maken het niet eenvoudig om tot een goede (financiële) samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te komen, maar met durf, creativiteit en een gezamenlijke focus en investeringen, is wel degelijk veel mogelijk. Dat is de kernboodschap van de nieuwe special Verrassend Passend, die deze keer gaat over de ‘combinatie onderwijs-jeugd middelen’. In acht praktijkvoorbeelden laten onderwijs en jeugdhulp zien hoe zij mooie oplossingen hebben gevonden en krachtige samenwerking hebben gerealiseerd.

Bij deze samenwerking hebben de betrokken professionals uit onderwijs en jeugdhulp te maken met andere organisatieculturen en met andere regelgeving en geldstromen, doordat onderwijs en jeugdzorg onder verschillende wetten vallen. Dit kan het lastig maken om tot een gezamenlijke aanpak te komen, waarbij ook goede financieringsafspraken zijn gemaakt en bijvoorbeeld budgetten worden samengevoegd. Toch lukt het steeds vaker om wel tot kansrijke (financiële) samenwerking te komen.

VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller: “Op steeds meer plaatsen in het land slaan scholen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulporganisaties en gemeenten de handen ineen. Het is mooi om te zien hoe zij barrières weten te doorbreken, en een gezamenlijke visie, aanpak en financiering weten te creëren. Het belang van het kind staat hierbij ook altijd centraal, ondanks de soms lastige kaders en omstandigheden. Deze goede samenwerking tussen onderwijs en zorg is ontzettend belangrijk; het is cruciaal om alle kinderen de ondersteuning en zorg te kunnen bieden die zij op school nodig hebben, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.”

PO-Raad voorzitter Rinda den Besten:  ,,Wat is onze stip op de horizon? Een naadloze aansluiting van kinderopvang, regulier en speciaal onderwijs. Samenwerking is goed voor kinderen omdat we daarmee werken aan een doorgaande lijn in de ontwikkeling. De focus moet daarbij liggen op thuisnabij onderwijs, zoveel mogelijk op reguliere scholen, eventueel met extra begeleiding als dat nodig is. Als dat geen passende optie is omdat het echt niet goed is voor een kind komt een gespecialiseerde school in beeld. Ondanks haperende wet- en regelgeving en gedoe over budgetten lukt het ons steeds beter om intensief met elkaar samen te werken. Er zijn gelukkig veel goede ideeën om de juiste zorg de klas in te krijgen of het onderwijs binnen de zorg te verbeteren. In de nieuwe special verrassend passend vind je een aantal van die inspirerende initiatieven.’’

Deze special bevat acht praktijkvoorbeelden en een interview met René Peeters. Peeters schreef het advies ‘Mét andere ogen’, waarin hij aangeeft hoe de samenwerking tussen de domeinen (passend) onderwijs, jeugd en zorg verbeterd kan worden.

U kunt hier de nieuwe special Verrassend Passend bestellen. Deze publicatie is in samenwerking met NJi en Oberon tot stand gekomen.


Nieuws 17 juli 2020

Inspirerende praktijkvoorbeelden

Ben u op zoek naar een inspirerend praktijkvoorbeeld rondom zorg en onderwijs op maat voor kinderen met ernstige beperkingen? Lees […]

Meer lezen »

Nieuws 16 juli 2020

Beëindiging bekostiging begrotingsmodules voor samenwerkingsverbanden

De afgelopen jaren heeft het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) voor het primair- en het voortgezet onderwijs de ontwikkeling en updates […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video