po vo
21 maart 2019

Nieuwe ontwikkelgroep ‘Nieuwkomers in het regulier onderwijs’

Hoe kan uw school en samenwerkingsverband ervoor zorgen dat nieuwkomersleerlingen na hun ISK-periode in het vo, optimaal instromen op uw school en een diploma behalen dat past bij hun niveau? Hoe kunt u de leerlingen zo ondersteunen dat hun talenten worden benut? De VO-raad start dit voorjaar met een ontwikkelgroep, waarin u samen met collega’s onder begeleiding kennis en ervaringen kunt uitwisseling rondom deze en andere vraagstukken.

Nieuwkomersleerlingen in het vo krijgen vaak twee jaar les op een ISK, waarna zij meestal doorstromen naar het regulier voortgezet onderwijs of het mbo. Omdat na twee jaar intensief taalonderwijs, de taalachterstand nog niet is weg gewerkt, stromen deze leerlingen vaker op een te laag niveau in, waardoor veel talent verloren dreigt te gaan. Scholen kunnen ertoe bijdragen dat nieuwkomersleerlingen na de ISK in een passende onderwijssoort terechtkomen en hier hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Maar zijn dan goede aanpakken?

Hierover gaan de deelnemers in de nieuwe ontwikkelgroep met elkaar in gesprek. Doel is om in een informele sfeer worden kennis en ervaringen uit te wisselen over specifieke vraagstukken en dilemma’s en goede oplossingen en/of werkwijzen. U kunt hierbij ook uw eigen ontwikkelingsvraag rondom nieuwkomers van uw school inbrengen en hiermee aan de slag gaan. De procesbegeleider zorgt voor een koppeling van theorie en praktijk.

Eerder organiseerde de VO-raad al in 2017 het ‘Leernetwerk Nieuwkomers’. Lees meer over de belangrijkste bevindingen van dit leernetwerk.

Wij bieden:

  • vier bijeenkomsten onder begeleiding van een procesbegeleider;
  • de mogelijkheid voor de deelnemende school om een verzoek in te dienen voor extra ondersteuning (gefaciliteerd) door de VO-raad;
  • een digitaal platform om kennis en ervaringen tussentijds met de ontwikkelgroep te delen.

Wij vragen:

Aan deelname aan de ontwikkelgroep zijn geen kosten verbonden. Wel vragen wij van u:

  • aanwezigheid bij alle bijeenkomsten;
  • de ambitie voor schoolbrede inbedding van het vraagstuk waar het samenwerkingsverbanden of de school voor staat;
  • het vrijmaken van tijd en middelen om binnen het samenwerkingsverband of de school de antwoorden op uw leervraag ook in de praktijk te brengen;
  • het delen van goede praktijkvoorbeelden en materialen als inspiratiebron en voorbeeld voor scholen die niet aan de ontwikkelgroep deelnemen.

Praktische informatie

Wanneer

  • Gemeenschappelijk kick-offbijeenkomst op 22 mei (13.00 – 15.30)
  • Twee vervolgbijeenkomsten, in afstemming met uw collega-deelnemers.
  • Gemeenschappelijk slotbijeenkomst met ontwikkelgroep voor het po (initiatief PO-Raad) rondom het thema: de transitie van taalklas-ISK naar regulier po-vo voor nieuwkomers.

Waar

De eerste bijeenkomst vindt plaats bij Kanaal30 (Kanaalweg 30, Utrecht).

Voor wie

Medewerkers van samenwerkingsverbanden, schoolleiders, teamleider, leraren en medewerkers betrokken bij de begeleiding van leerlingen. Per bijeenkomst mag u één iemand van uw school of samenwerkingsverband (andere schoolleider, onderwijsontwikkelaar, leraar etc.) meenemen.

Kosten

Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.

Aanmelden

U kunt u aanmelden via het online formulier.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl. Als u op zoek bent naar meer informatie over nieuwkomers kijk ook eens bij ‘Maatwerk voor nieuwkomers’ . Daarnaast ondersteunt Lowan Primair Onderwijs (PO) de scholen die nieuwkomers, asielzoekers opvangen binnen het primair onderwijs en plaatsen regelmatig nieuws op de site. Denk hierbij aan goede voorbeelden, onderzoek of over de rol van samenwerkingsverbanden.

Verder biedt bij Lowan Voortgezet Onderwijs (VO) ondersteuning aan scholen in het voortgezet onderwijs, die het eerste onderwijs aan nieuwkomers verzorgen. Op hun website is meer informatie te vinden over ontwikkelde producten, die richting geven aan het onderwijsaanbod voor nieuwkomers. Denk hierbij aan informatie over toetsing en portfolio, leerlijnen, het doorstroomdossier, handreiking NT2 voor docenten in het Vo en MBO en natuurlijk de organisatie van nabijheid ISK en zorg.

 

 


Nieuws 3 juni 2020

Weer naar school

De scholen in het primair onderwijs, het speciaal (voortgezet) onderwijs en de kinderopvangcentra zijn weer gestart. Het voortgezet onderwijs is […]

Meer lezen »

Nieuws 2 juni 2020

Mondelinge staatsexamens kunnen nu toch online, maar voor een beperkte groep leerlingen

Inmiddels zijn de schriftelijke en praktische staatsexamens al een week bezig. Op 6 juni beginnen de mondelinge staatsexamens. Oudervereniging Balans […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video