po vo so
13 april 2021

Handreiking rond vermogenspositie swv en handreiking verdelen middelen

In opdracht van het Steunpunt Passend Onderwijs heeft Infinite Financieel de volgende financiële documenten opgeleverd.

De verantwoording van de vermogenspositie in het jaarverslag – versie swv

Het jaar 2020 ligt inmiddels achter ons. De komende maanden gaat u aan de slag met de verantwoording over dat jaar door het bestuursverslag te schrijven en de jaarrekening op te stellen. Eén van de veranderingen ten opzichte van voorgaande jaren, is dat ieder onderwijsbestuur haar vermogenspositie moet toelichten en verantwoorden in het bestuursverslag. Hieronder geven we aan de hand van een kort stappenplan weer hoe u de vermogenspositie kunt toelichten en duiden in het jaarverslag 2020. Download stappenplan Verantwoording van de vermogenspositie in het jaarverslag

Op basis van dit document over de verantwoording is de handreiking Verbeteren van de kwaliteit van beleidsdocumenten aangepast. Download handreiking Verbeteren van de kwaliteit van beleidsdocumenten swv

Budgetten verdelen, besteden, monitoren & evalueren

Een terugkerende vraag bij onze helpdesk is hoe samenwerkingsverbanden hun middelen optimaal kunnen koppelen aan hun doelstellingen. En hoe kunnen wij zo effectief en doelmatig het geld binnen het swv verdelen? Deze antwoorden vindt u in deze korte handreiking, met enkele handvatten en tips. Download handreiking Budgetten verdelen, besteden, monitoren & evalueren

 

 


Nieuws 12 mei 2021

Doorontwikkeling en oproep Scan Passend Onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs is in samenwerking met Oberon onderzoek|advies en diverse experts uit het werkveld bezig met de doorontwikkeling […]

Meer lezen »

Nieuws 12 mei 2021

Examinatoren gezocht voor 2021

Vanwege grote aantallen staatsexamen-kandidaten en de verminderde beschikbaarheid van examinatoren is er dit jaar een tekort aan examinatoren en protocollanten […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video