po vo so
8 september 2021

Niet vergeten: aanvragen bijzondere bekostiging

De eerste schooldag is een peildatum voor de aanvraag van de bijzondere bekostiging. Deze bijzondere bekostiging kan aangevraagd worden voor leerlingen die korter dan 4 jaar in Nederland zijn. Er is een aanvraag voor leerlingen korter dan 1 jaar in Nederland en korter dan 4 jaar in Nederland. De aanvraag moet bij DUO binnen zijn voor 29 september 2021.

Bekostiging

Op basis van de leerlingaantallen op de eerste schooldag kan er bekostiging aangevraagd worden voor specifieke doelgroepen nieuwkomers. Deze specifieke doelgroepen zijn:

  • Leerlingen (asielzoekers/ overige vreemdelingen) die korter dan 1 jaar in Nederland zijn
  • Leerlingen (asielzoekers/ overige vreemdelingen) die langer dan 1 jaar en korter dan 4 jaar in Nederland zijn

Benieuwd naar de bedragen? Kijk dan hier.

Criteria

  • Er kan financiering aangevraagd worden voor de leerlingen die staan ingeschreven en korter dan 1 jaar in Nederland zijn. Dit moeten wel minimaal 4 leerlingen zijn en binnen de criteria asielzoekers en/of overige vreemdelingen vallen.
  • Er kan financiering aangevraagd worden voor asielzoekers en/of overige vreemdelingen die langer dan 1 jaar in Nederland zijn en korter dan 4 jaar in Nederland. Deze laatste financiering kunnen reguliere basisscholen aanvragen zonder dat er een drempel van minimaal aantal leerlingen is.
  • Een SBO school kan financiering aanvragen indien er minimaal 4 asielzoekers- en/of overige vreemdelingenkinderen op het brinnummer staan ingeschreven die korter dan 4 jaar in Nederland zijn.

Hoe bekostiging aanvragen?

Deze gelden zijn aan te vragen via DUO. Dit kan online of via een formulier dat verstuurd kan worden. Het bevoegd gezag stuurt deze  aanvraag naar DUO. Deze aanvraag moet 29 september 2021 bij DUO zijn.

Naar DUO (online aanvragen)

Downloads

Bron: Lowan


Nieuws 17 september 2021

Netwerkbijeenkomst PO/VO-J42: ‘De stem van de jongere’

Binnen passend onderwijs en jeugdhulp praten we vaak over kinderen en jongeren, maar niet vaak genoeg met hen. Terwijl het […]

Meer lezen »

Nieuws 14 september 2021

Inschrijven nu mogelijk voor de bijeenkomst bovenschoolse voorzieningen

Op 7 oktober 2021 van 15.00-17.00 uur organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het NJi en medewerkers van OPDC’s […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video