po vo
9 februari 2017

Netwerkbijeenkomst bedrijfsvoering en financieel management

Ook dit jaar organiseren wij voor ‘financials’ twee netwerkbijeenkomsten rond het thema financiën en bedrijfsvoering. In deze kosteloze netwerkbijeenkomsten ontvangt u actuele informatie over bekostiging en bedrijfsvoering en kunt u ervaringen uitwisselen, bijvoorbeeld over het inrichten van de financiële administratie, de administratieve organisatie binnen het SWV en de planning-controlcyclus. Kortom, bijeenkomsten waarin u van elkaar kunt leren, van gedachten kunt wisselen en gezamenlijk tot nieuwe inzichten kan komen. De eerste bijeenkomst op 8 juni is inmiddels geweest.

Programma

9.00 uur Inloop
9.30 uur Opening en welkom (Reinier Goedhart namens de raden)
9.40 uur Actualiteiten (Reinier Goedhart, Nico van Zuylen, Rick de Wit en Be Keizer)

• Regeerakkoord en passend onderwijs
• GPL’s en exploitatiecijfers
• Bijgestelde meerjarenbegrotingen en kijkdoos
• Overige actualiteiten

10.15 uur Terugkoppeling vanuit de werkgroep verantwoorden

• Jaarrekening
• Jaarverslag (incl. mondelinge samenvatting notitie Verantwoorden)

11.45 uur Tussentijdse financiële rapportages: Hoe maak je een goede tussentijdse financiële rapportage?
12.30 uur Lunch
13.15 uur Presentatie Dashboard Passend Onderwijs & verantwoording (Ronic van der Hoek (Dashboard passend onderwijs) en Jaco van den Berg (KoersVO))
14.15 uur Werksessie: begroting en jaarverslag aan de hand van voorbereidende opdracht (deze ontvangt u per mail)
15.45 uur Afsluiting

Praktische informatie

Datum: 2 november 2017
Tijd: 9.30 uur – 16.15 uur, inclusief lunch
Locatie: Utrechts Centrum voor de Kunsten, Domplein 4 in Utrecht. Bekijk een routebeschrijving door te gaan naar de website en te kiezen voor ‘contact’ bovenaan de pagina.
Voor wie: Mensen die binnen het samenwerkingsverband in een lijn- of een staffunctie met financiën te maken hebben en administrateurs die de financiële administratie verzorgen (bijvoorbeeld werkzaam bij een administratiekantoor of een schoolbestuur)
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomsten
Aanmelden: Via dit formulier


Nieuws 20 juni 2018

Veelgestelde vragen over de jeugdsector

Recent heeft het NJi een handreiking gepubliceerd voor nieuwe raadsleden en wethouders waarin veelgestelde vragen over de jeugdsector worden beantwoord. […]

Meer lezen »

Nieuws 19 juni 2018

Ondersteuning nodig bij integratie so-sbo-bao?

Mede naar aanleiding van de Landelijke Praktijkdag integratie so-sbo-bao op 28 april jl. is de ‘Ontwikkelgroep gespecialiseerd basisonderwijs’ uitgebreid met […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video