po vo
19 december 2019

Modelconvenant ‘Privacy Thuiszitters’

Met dit modelconvenant ‘Privacy Thuiszitters’ worden afspraken gemaakt rondom de uitwisseling en het verder gebruik van persoonsgegevens rond thuiszittende leerlingen. De afspraken zijn tussen het samenwerkingsverband passend onderwijs, de daaraan verbonden schoolbesturen en de gemeenten in hun hoedanigheid als toezichthouder op de naleving van de Leerplichtwet.

Dit modelconvenant moet een einde gaan maken aan onduidelijkheden bij uitwisseling van privacygevoelige gegevens tussen onderwijs en jeugdhulp. Met als doel om door middel van gezamenlijke inzet de leerling op een succesvolle wijze te laten terugkeren in het onderwijsproces; iedere jongere heeft recht op onderwijs. En onderwijs is essentieel voor de verdere ontwikkeling van de jongere om later een plek in de samenleving te kunnen innemen!

Bekijk hier het Modelconvenant ‘Privacy Thuiszitters’ 27 september 2019 (PDF)  of download hier de Word-versie van het modelconvenant en ga zelf aan de slag!

Voorbeeld ‘Volmacht schoolbestuur’

Een taak van het samenwerkingsverband is om namens de aangesloten schoolbesturen het convenant te ondertekenen. De schoolbesturen geven daartoe een volmacht af aan het samenwerkingsverband. U kunt hier een voorbeeld downloaden.

 


Nieuws 22 januari 2020

Boekentips passend onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs werkt al jaren samen met auteurs Pieterjan van Delden en Dolf van den Berg. Vanuit dit […]

Meer lezen »

Nieuws 22 januari 2020

Ondersteuning bij vragen rondom samenwerking – integratie speciaal en regulier onderwijs (po en vo)

Veel scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, sbo, pro, maar ook reguliere scholen voor po en vo werken aan mogelijkheden om […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video