po vo
9 december 2020

Model Privacy Convenant Onderwijs – Gemeenten – Jeugdhulp

Voor de ontwikkeling van leerlingen is het van belang dat zij goed onderwijs krijgen aangeboden en waar nodig de juiste ondersteuning. In verschillende situaties is het van belang dat onderwijs, gemeente(n) en andere partners uit het jeugd domein met elkaar samenwerken om de juiste ondersteuning mogelijk te maken. Dit vraagt ook om het goede gesprek waar op een correcte wijze persoonsgegevens met elkaar gedeeld worden. Onder voorzitterschap van het Steunpunt Passend Onderwijs heeft de werkgroep privacy & passend onderwijs gewerkt aan het Model Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs-Gemeente-Jeugdhulp. Het convenant helpt regionale partijen om afspraken met elkaar te maken rond persoonsgegevensuitwisseling en samenwerking.

Vastleggen afspraken

Met dit privacy Convenant worden afspraken vastgelegd tussen gemeenten, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden over het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen (en eventueel hun ouders) in de samenwerking tussen deze partijen. De doelgroep van dit convenant wordt gevormd door:

  • Leerlingen die onderwijs volgen en jeugdhulp ontvangen;
  • Leerlingen die onderwijs volgen en waarvan vermoedens bestaan dat jeugdhulp wellicht wenselijk is, voor hen zelf of in het gezin;
  • Leerlingen die onderwijs dienen te volgen maar ‘thuiszitten’ (de zgn. thuiszitters), waarbij een belangrijk deel van deze leerlingen ook jeugdhulp ontvangen of waar jeugdhulp-vragen aan de orde zijn en worden besproken tussen partijen (school, samenwerkingsverband, gemeente (leerplicht), jeugdhulporganisatie).

Het model Privacy Convenant wordt door een breed scala aan organisaties uit onderwijs, jeugddomein, ouders en overheden ondersteunt. Zo is de VNG, NJi, Ouders&Onderwijs, NVO intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van dit convenant. Het SPO zal in 2021 met de landelijke partnerorganisaties werken aan een voorlichtingsbijeenkomst over het mogelijk maken en vormgeven van casuïstiekoverleg en het delen van gegevens om (vroeg)signalering en aanpak daadwerkelijk uit te voeren.

Documenten

Graag wijzen we u ook op het servicedocument over het delen van persoonsgegevens in het MBO. Dit modelconvenant beoogt alle betrokken partijen verder te helpen. Hier kunt u de meest actuele versie van het convenant downloaden: Modelconvenant dd 9 december 2020

 


Nieuws 21 januari 2021

Inschrijving geopend voor Intervisietraject leidinggevenden passend onderwijs

In deze bijzondere periode is de behoefte groot om met elkaar – als leidinggevenden van swv’s – te sparren over […]

Meer lezen »

Nieuws 21 januari 2021

Uitwisselingsbijeenkomst ‘Anders Organiseren’

Veel scholen in het primair onderwijs zijn bezig, of zoeken naar manieren, om hun onderwijs anders te organiseren. Om scholen […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video