po vo
16 juni 2020

Minister Slob: benut lessen uit coronacrisis om thuiszitters naar school te helpen

Minister Arie Slob (Onderwijs) roept scholen en ouders op om te bekijken hoe afstandsonderwijs het beste kan worden ingezet voor kinderen die langdurig thuiszitten. Hij wil zo verkennen of deze leerlingen zo sneller terugkeren in de klas en wat scholen nodig hebben om dit te kunnen organiseren. Ervaringen die scholen de afgelopen coronamaanden met afstandsonderwijs hebben opgedaan, kunnen daarbij goed worden gebruikt.

 ,,Door het coronavirus hebben scholen in korte tijd belangrijke stappen gezet met onderwijs op afstand. We moeten het ijzer smeden als het heet is’’, zegt minister Slob. ,,Natuurlijk blijft fysiek onderwijs, op school in een groep, altijd belangrijk, maar voor kinderen die een poosje niet naar school kunnen, kan tijdelijk afstandsonderwijs een belangrijk verschil maken.’’

Neem contact op met school in de buurt

Minister Slob roept ouders op om contact te zoeken met een school in de buurt om te kijken wat er voor hun specifieke situatie na de zomer aan afstandsonderwijs kan worden ingericht. Scholen kunnen met hun samenwerkingsverband in gesprek hoe zij dit praktisch kunnen organiseren. De minister gaat de mogelijkheden van afstandsonderwijs daarnaast verder in kaart brengen met de onderwijskoepels, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, ouder- en jongerenorganisaties en Inspectie van het Onderwijs.

Van thuis naar de klas

Jaarlijks gaan zo’n 4600 leerlingen om uiteenlopende redenen langere tijd niet naar school. Ze kampen bijvoorbeeld met een langdurige ziekte of hebben thuis ernstige problemen. Door tijdelijk onderwijs op afstand in te zetten, blijven zij beter betrokken bij hun klas en hoeven zij minder lesstof te missen. Zo worden ze minder in hun ontwikkeling onderbroken en wordt de overgang om weer echt naar school te gaan, kleiner.

Daarnaast wordt gekeken of afstandsonderwijs op den duur ook kan worden ingezet om te voorkomen dat leerlingen uitvallen. Voor sommige kinderen is vijf dagen fysiek naar school gaan te veel en werkt het mogelijk beter wanneer zij enkele dagen in de week vanuit huis online lessen kunnen volgen.

Thuiszittersaanpak

De plannen maken deel uit van de bredere thuiszittersaanpak. Het ministerie van Onderwijs werkt daarbij onder meer samen met de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie & Veiligheid, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, PO-Raad, VO-raad en Ingrado aan het terugdringen van het totale aantal thuiszitters. Zij  hebben afgesproken om de ervaringen tijdens de uitbraak van het coronavirus te gebruiken voor het vervolg van de thuiszittersaanpak. Minister Slob informeert de Tweede Kamer hier na de zomer over.

 Weeraanwezigopschool.nl

Recent lanceerden de partijen samen de website weeraanwezigopschool.nl. Schoolleiders en leerkrachten vinden hier tips en concrete voorbeelden over hoe je leerlingen in deze coronatijd kan stimuleren weer naar school te komen nu de scholen weer open zijn.


Nieuws 14 oktober 2020

Fonds voor nieuwkomersleerkrachten

LOWAN meldt dat leerkrachten die werken in het nieuwkomersonderwijs vóór 15 november hun idee kunnen indienen bij de ‘werkgroep Vluchteling […]

Meer lezen »

Nieuws 14 oktober 2020

Interview met Anja Folmer: zorgcoördinator op het ‘Gerrit Rietveld College’

In een interview met Steunpunt Passend Onderwijs vertelt zorgcoördinator Anja Folmer over voorlichtingsbijeenkomsten aan docenten. Leerlingen van het Utrechtse Gerrit […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video