po vo
19 september 2018

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling voor onderwijsprofessionals

Geweld hoort nergens thuis, maar toch zijn huiselijk geweld en kindermishandeling de meest voorkomende gevallen van geweld in Nederland. Hierbij gaat het in veel gevallen niet alleen om fysieke vormen van geweld, maar ook om emotionele mishandeling, zoals vernedering, verwaarlozing en financiële uitbuiting. Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn veel professionals en organisaties betrokken vanuit verschillende sectoren, zoals ook het onderwijs. Wanneer er zorgen over en vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn, moet er snel en zorgvuldig gehandeld worden. Hiervoor is de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Sinds 1 juli 2013 zijn onderwijsorganisaties verplicht deze meldcode te hebben en te gebruiken.

De nieuwe meldcode, die ingaat vanaf 1 januari 2019, is verbeterd en uitgebreid met een afwegingskader specifiek voor het onderwijs. Op basis van dit afwegingskader beoordeelt een professional of er sprake is van (een vermoeden van) ernstig huiselijk geweld of ernstige kinder­mishandeling. Meer informatie vindt u onder andere op de website van de VO-raad.

Beweging tegen kindermishandeling

Om de signalering en aanpak van kindermishandeling te verbeteren, hebben de VO-raad, de PO-Raad, AVS, Brancheorganisatie Kinderopvang, Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK), Ouders & Onderwijs, Sociaal Werk Nederland en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang de Beweging tegen Kindermishandeling opgericht. Doel van de beweging is onder meer de bekendheid met de meldcode en het afwegingskader te vergroten.

Wilt u meer weten over het gebruik of de implementatie van de nieuwe meldcode of ervaringen uitwisselen met collega’s? Op de Tweedaagse passend onderwijs op 4 en 5 oktober geeft de Beweging tegen Kindermishandeling een workshop. Beijk het programmaboekje van de Tweedaagse voor de invulling van deze workshop.


Nieuws 17 juni 2019

Voor 15 december aanmelden voor opting out lwoo

Vo-samenwerkingsverbanden kunnen ook in 2020 gebruik maken van opting out lwoo. Daarmee kunnen samenwerkingsverbanden afwijken van de regels voor vaste […]

Meer lezen »

Nieuws 17 juni 2019

Nieuw programma SLO: Passende perspectieven

Passende perspectieven ondersteunt scholen in primair en voortgezet onderwijs bij het vormgeven van een passend taal- en rekenonderwijsaanbod voor leerlingen […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video