Utrecht 8 maart

Werksessie ‘Verevening’

De vereveningsperiode is halverwege. Hoogste tijd om een tussenbalans op te maken. Eerste onderzoeksresultaten geven informatie over de gang van zaken binnen samenwerkingsverbanden po en vo met een negatieve verevening. Er zijn kwantitatieve gegevens bekend en informatie over de meer zachte factoren.

Tijdens de netwerkbijeenkomst financieel management en verantwoording op 8 maart jl. bogen zo’n 35 vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden po en vo zich over de vraag hoe het samenwerkingsverbanden vergaat die een grote negatieve vereveningsopdracht hebben? U leest erover in dit verslag.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video