online 4 november

Webinar ontwikkelgroep ‘Jeugdhulp in de school’

Op 4 november vond vanuit Crowne Plaza het webinar plaats van de ontwikkelgroep ‘Jeugdhulp in de school’. De webinar begon met een welkom en toelichting op het programma door Marlies Peters van het Steunpunt Passend Onderwijs. Marij Bosdriesz van het Nederlands Jeugdinstituut keek vervolgens terug op de gesprekken van het tweede webinar. Na deze terugblik kreeg Jiske Sloot het woord. Zij gaf een presentatie over de aansluiting tussen onderwijs en zorg in Friesland. Wat gebeurt er op lokaal, regionaal en provinciaal niveau?

In de subgroepen werd doorgesproken over de thema’s a) samenwerking gemeente(n) en onderwijs om jeugdhulp in school tot stand te brengen, b) versterken van kwaliteit van de samenwerking en c) de borging. Hierbij kwamen ook belangrijke (persoonlijke) leerpunten aan bod. Deelnemers gaven daarnaast via de chat aan hoe belangrijk het is om van elkaar te horen wat er elders gebeurt en dat de gesprekken weer inhoud geven voor het gesprek met collega’s.

Na deze gesprekken koppelde Marij Bosdriesz de hoofdpunten plenair terug.  Marlies Peters sloot het webinar af met o.a. de vraag aan de deelnemers welke behoeftes er nog leven ten aanzien van het vervolg. Suggesties voor gastsprekers of mooie praktijkvoorbeelden zijn altijd welkom.

Hieronder vindt u de presentatie en kunt u de webinar in zijn geheel terugkijken.

Documenten

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video