Stadstuin Utrecht 23 september

Webinar data gedreven werken en passend onderwijs in de praktijk

Op 23 september jl. vond het webinar data gedreven werken en passend onderwijs in de praktijk plaats. Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseerde samen met het Dashboard Passend Onderwijs, het NJi en de VNG een digitale bijeenkomst over data gedreven werken. Tijdens deze bijeenkomst bespraken Floris Fonfille (gemeente Utrecht) en Marlies Visser (gemeente Amersfoort) voorbeelden van data gedreven werken. Welke informatieproducten gebruiken ze? Hoe gebruiken ze deze precies? Wat heeft dit tot nu toe opgeleverd?

Tijdens de bijeenkomst hebben we het onder andere gehad over het belang van het voeren van het gesprek over cijfers. Wil je hier meer over weten? Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelde de tool Samen in gesprek over cijfers als leidraad voor beleidsmedewerkers van gemeenten, samenwerkings- verbanden en jeugdzorgaanbieders om het gesprek over cijfers te voeren, de juiste mensen daarbij uit te nodigen en gezamenlijk doelen te bereiken. Vervolgens leidde Marianne Hooijsma (NJi) een interactief rondetafelgesprek aan de hand van vragen en dilemma’s rondom data gedreven werken in de praktijk.

Hieronder vind je de presentatie en kun je het webinar in zijn geheel terugkijken.

Presentatie

Webinar

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video