Utrecht 21 maart

Verslag themabijeenkomst Governance Passend Onderwijs

Het verslag van de themabijeenkomst Governance Passend Onderwijs vindt u hier. Daarnaast zijn er verschillende onderwerpen aan bod gekomen die andere bijeenkomsten of ondersteunende documenten raken. Hieronder een kort overzicht met nuttige links.

Governance
Handreiking onafhankelijk voorzitter: klik hier
Handreiking met beschrijvingen van vormen van meer onafhankelijkheid in het swv: klik hier
Verrassend passend: governance (voorbeeld bundel): klik hier

Andere nuttige links
Vorige week verschenen voorbeeldbundel verrassend passend ‘onderwijs – jeugd)’: klik hier
Ondersteunende instrumenten om van elkaar te leren: scan passend onderwijs (voor scholen) en collegiale visitatie.
Masterclasses en het leertraject: masterclasses werken in een bestuurlijk complex netwerk (28 mei voor leidinggevenden swv en 18 juni schoolbestuurders). Leertraject voor leidinggevenden en schoolbestuurders over ‘Externe beinvloeding: meer grip op (lokaal) overheidsbeleid’.
Op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs treft u in onze kennisdossiers meer informatie over bijvoorbeeld kwaliteitszorg, onderwijs – jeugd, samenwerking regulier – speciaal – aan.

Vragen
Heeft u nu nog een vraag of wenst u meer informatie, dan kunt u contact opnemen via steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video