Utrecht 9 oktober

Verslag bijeenkomst ‘Van uit zicht naar in zicht’

Op 9 oktober 2019 kwamen zo’n 180 deelnemers naar de bijeenkomst ‘Van uit zicht naar in zicht’, georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs van PO-Raad en VO-raad en het Nederlands Jeugdinstituut. Centraal staat de zorg voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, de overgang naar een bovenschoolse voorziening en de weg terug naar de reguliere school. Lees Verslag Van uit zicht naar in zichthet verslag van de bijeenkomst.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video