Utrecht 25 juni

Verdiepingssessie verevening

Als vervolg op de bijeenkomst over verevening in maart 2018 kwamen op 25 juni j.l. betrokkenen uit 13 samenwerkingsverbanden (8 vo en 5 po) in Utrecht bij elkaar om dit thema verder te verdiepen aan de hand van hun eigen situatie. Hoe staan zij ervoor? En wat kunnen ze van elkaar leren?

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video