Online 14 april

Terugblik netwerkbijeenkomst PO/VO-J42 14 april 2021: Leidende principes in de samenwerking onderwijs – jeugd

Op woensdag 14 april jl. vond de netwerkbijeenkomst PO/VO-J42 plaats. De bijeenkomst stond in het teken van ‘leidende principes’ in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. De gespreksleiders Jetta Spaanenburg (Netwerk LPO) en Fedor Heida (VNG) openden de bijeenkomst en gaven vervolgens het woord aan Lieke Salomé (NJi) voor een korte inleiding op ‘leidende principes’ en hoe je deze zinvol kan gebruiken. Voorbeelden uit Ede en Utrecht passeerden de revue: hoe zijn ze daar tot de leidende principes gekomen en hoe werken ze er in de praktijk mee? Voor de gemeente Ede waren transformatiemanager Marcel Bastiaansen en beleidsregisseur jeugd en onderwijs Jan Peter Stolte aanwezig. Voor de gemeente Utrecht sprak Wytse de Jong. Na een korte pauze gingen de deelnemers in kleinere regionaal ingedeelde groepen met elkaar in gesprek over de leidende principes aan de hand van de vragen: Heb je zelf leidende principes, bewust of onbewust? Welke helpende vragen zijn er voor een goed gebruik ervan? Tijdens de plenaire afsluiting werd teruggekeken op het gevoerde gesprek met een aantal gespreksleiders. Hieronder vindt u de presentatie, de publicatie en kunt u de bijeenkomst terugkijken.

Documenten

Webinar

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video