online 27 november

Landelijke conferentie ‘Passend onderwijs; stappen vooruit!’ door integratie speciaal en regulier onderwijs

In de evaluatie van passend onderwijs zijn de initiatieven voor integratie van regulier en speciaal onderwijs naar voren gekomen als dé voorbeelden voor de doorontwikkeling richting inclusiever onderwijs. Ter inspiratie en stimulans hiervoor vond op 27 november 2020 een landelijke online conferentie plaats over verdergaande samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs.

De conferentie begon met een welkom en toelichting op het programma door Dolf van Veen (NCOJ). De aftrap voor deze conferentie werd, namens de minister, gegeven door Marjan Zandbergen (OCW). Hierna startte het rondetafelgesprek onder leiding van Kees Kuijs met Rinda den Besten (PO-Raad), Hein van Asseldonk (VO-raad), Wim Lüdeke (LECSO/SBO-wv) en Marieke van der Ros (Inspectie van het Onderwijs).

Aan bod kwamen de bestaande praktijkinitiatieven, het vervolg van passend onderwijs naar minder schotten en inclusiever onderwijs, ofwel de nieuwe Beleidsregel als onderdeel van de route naar inclusiever onderwijs.  Aan bod kwam ook de vraag hoe de Inspectie de experimenten omarmt en hoe zij samen kunnen leren? Deelnemers konden reageren via de chat. Chatmanager Marlies Peters (Steunpunt Passend Onderwijs) bracht de vragen in aan tafel.

In 7 parallelle sessies werd doorgesproken over het thema. Deze sessies zijn voorbereid en gepresenteerd door groepjes praktijkinitiatieven uit de Ontwikkelgroepen.

Hieronder vindt u de beschikbare presentaties van de parallelle sessies:

In het tweede plenaire gedeelte vertelden directeuren en bestuurders van een aantal gevorderde praktijkinitiatieven wat er beslist nodig is in de voorbereiding van zo’n initiatief om een goede start te kunnen maken. Aan tafel schoven Henk van der Wal (bestuurder Prisma), Betsy Gerritsen (Cluster 2; Kentalis), Ankie van der Werf (OOZ), Corine van Helvoirt (Onderwijsspecialisten) aan.

Zij spraken over, onder leiding van Marij Bosdriesz (NCOJ) over:

  • Het belang van een goed voorbereide start
  • Wat moet je vooral vooraf doen?
  • Wat is gaandeweg het implementatietraject van belang?

Tijdens de conferentie is de publicatie Een goed voorbereide start gepubliceerd. Als afsluiting werd er online geborreld door de deelnemers.

Hieronder kunt u de plenaire gedeeltes van de conferentie in zijn geheel terugkijken. In de chat zijn veel interessante vragen gesteld. Over deze vragen gaan we in gesprek met de verschillende partners. De input van de deelnemers geven aanleiding voor een vervolg waarin we deze punten aan bod laten komen. Er werden ook een aantal praktische vragen gesteld, bijvoorbeeld over het delen van voorbeelden uit de praktijk. Hier vindt u twee publicaties met voorbeelden om te downloaden.

Download de publicaties van de 6 praktijkvoorbeelden en het 10 praktijkvoorbeelden.

Oproep deelname leergemeenschap: samenwerking en integratie speciaal en regulier onderwijs (in po en vo)

Deze leergemeenschap (voorheen ontwikkelgroepen) komt viermaal per jaar bijeen rond inhoudelijke-, methodische-, organisatorische -en meer beleidsmatige vraagstukken, waarbij ze zich richten op uitwisseling, verdieping en werkontwikkeling. Er is grote behoefte aan ondersteuning wegens het groeiend aantal initiatieven op het gebied van samenwerking en integratie van speciaal en regulier onderwijs en door de mogelijkheid om ook dit jaar aan te melden voor de experimenteerregeling regulier speciaal (voor 1 mei ). Denk hierbij aan onderwerpen zoals de organisatie van samenwerking, integratie en financiering, de groepering van leerlingen, het volgen van werkprocessen, ondersteuning en professionalisering van medewerkers. De bevindingen van deze leergemeenschap worden besproken op conferenties en gedeeld via de website.

Heeft u interesse om deel te nemen aan deze leergemeenschap? Dan kunt u zich nu aanmelden voor deelname in 2021.

Aanmelding Leergemeenschap Samenwerking en integratie regulier - speciaal 2021

    * U kunt het vakje aankruisen
  • Deel hier alvast uw (ontwikkel)vraag die u aan bod wilt laten komen in de leergemeenschap.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video