Nederland 8 juni

Terugblik Landelijke Actieweek Thuiszitters

Van 1 tot en 8 juni stonden thuiszitters centraal: door het hele land werden activiteiten georganiseerd voor en door betrokken organisaties, ouders en leerlingen. De PO-Raad en VO-raad verstuurden een gezamenlijk persbericht om aandacht te vragen voor deze groep leerlingen. Ook deed MBO Raad-voorzitter Ton Heerts een oproep aan alle thuiszitters. In dit bericht vindt u inspirerende opbrengsten en inzichten van de Thuiszittersweek.

 

Aftrap regio Eemland op 1 juni

Op 1 juni opende Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, de actieweek in regio Eemland. Hier werd onder meer een nieuw Thuiszitterspact getekend door de swv-en met drie mbo’s in de regio. Verder kregen alle betrokken wethouders in Nederland een digitaal boeket bloemen aangeboden: een digitale wegwijzer met handige informatie over thuiszitters.

 

Ouders&Onderwijs

Ouders&Onderwijs hield een workshop over de theorie van verdraaide organisaties (Wouter Hart). Mensen uit de “leefwereld” (in dit geval ouders van thuiszitters) en mensen uit de “systeemwereld” werden uitgenodigd te ervaren hoe het is om het perspectief van de ander werkelijk te begrijpen. Passend onderwijs komt alleen tot stand vanuit samenwerking; zien en gezien worden is daarbij van groot belang.

 

Thuiszitterstop

Op 4 juni kwamen onderwijsbestuurders, gemeenten en minister Arie Slob bijeen om te zoeken naar een oplossing voor (dreigende) thuiszitters. Ook oud-kinderombudsman en vertrekkend aanjager Marc Dullaert was aanwezig. Lees het interview met Marc Dullaert in Trouw of bekijk de vlog van het LAKS.

 

Steunpunt Onderwijs Noord en partners

Steunpunt Onderwijs Noord (Friesland), Onderwijscentrum de Twijn (Overijssel), De Kleine Prins (Utrecht) en swv VO Nijmegen kwamen bijeen om activiteiten en successen te delen op het gebied schoolverzuim als gevolg van fysieke klachten. Deze groep valt vaak onder ‘geoorloofd verzuim’, waarmee ze onder de radar blijven.

 

Landelijke Maatwerkbijeenkomst

Op 5 juni woonde Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, de landelijke maatwerkbijeenkomst onderwijs en zorg bij. Hij stelde in zijn lezing de noodzaak van maatwerk voor de groep thuiszitters centraal. Bekijk de overige plenaire presentaties, met onder meer de mogelijkheden die de nieuwe Variawet biedt (per 1 augustus 2018), en een sfeerimpressie in foto’s.

 

Bijeenkomst LAKS

LAKS organiseerde een bijeenkomst met tien scholieren die geen regulier onderwijs volgen en/of thuiszitten. Tijdens de bijeenkomst is een aantal kenmerken van het huidige onderwijssysteem benoemd die het onderwijs niet passend maakt:

  • Het onderwijs wordt opgelegd aan scholieren, waardoor voor scholieren niet helder is waarom ze onderwijs volgen.
  • Er vindt geen gesprek plaats tussen scholieren en school over het doel van het onderwijsprogramma. Er is weinig ruimte voor scholieren om vragen te stellen over wat zij interessant vinden.
  • Het onderwijs heeft weinig verbinding met de buitenwereld, waardoor er niet altijd ruimte is voor scholieren om hun talenten en interesses te uiten. Scholieren willen graag ambitiegericht leren: leren over thema’s waar hun ambities liggen.

 

Workshop Methodische Aanpak Schoolverzuim

Raad voor de Kinderbescherming, Ingrado, de PO-Raad en VO-raad organiseerden gezamenlijk een workshop over de Methodische Aanpak Schoolverzuim. Door de workshop ontstond met name duidelijkheid over de functie van de ketenpartners bij schoolverzuim. De opzet van de workshop wordt beschikbaar gesteld aan leerplichtambtenaren, zodat zij zelf een workshop in hun regio kunnen organiseren. Daarnaast heeft HALT een handig overzicht met informatie over schoolverzuim.

Webinar NJi

Onderwijsconsulenten hebben samen met het NJi bijgedragen aan de Landelijke Thuiszittersweek via het organiseren van een webinar. Tijdens de webinar bespraken de twee consulenten Sjoerd van den Berg en Ine van de Rijt onder leiding van Vincent Fafieanie van het NJi stapsgewijs een aantal casussen. Op interactieve wijze gingen de consulenten in gesprek met deelnemers over samenwerken, het bedenken van oplossingen voor maatwerk, het samenstellen van arrangementen, het steunen van leerlingen, ouders, leerkrachten en scholen, organisatorische en financiële aspecten. Bekijk hier het webinar (let op: u heeft een account nodig).

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video