Online 2 februari

Netwerkbijeenkomst kwaliteit

Per 1 augustus 2021 gaat het nieuwe onderzoekskader voor de samenwerkingsverbanden in. Kwaliteitszorg neemt hierbinnen een prominente plek in. Op 2 februari 2021 heeft de Inspectie van het Onderwijs alvast een inkijkje gegeven van dit nieuwe kader. Er werd stilgestaan bij vragen als: wat is er veranderd ten opzichte van het huidige kader? Hoe wordt vanuit dit onderzoekskader gekeken naar begrippen als rechtmatigheid, doelmatigheid en verantwoording? Tijdens de presentatie was er ruimte voor het stellen van vragen via de chat. Na de presentatie van de Inspectie van het Onderwijs werd in gespreksgroepen ingezoomd op de ontwikkelvragen van de deelnemers.

Bekijk hieronder de presentatie en het webinar. Dit bericht wordt t.z.t. aangevuld met een Q&A n.a.v. de vragen die tijdens het webinar zijn gesteld.

Documenten

Webinar

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video